Ot en Sien, wie kent ze niet?
Ot en Sien, wie kent ze niet? (Foto: )
terug in de tijd

Ot en Sien werden de dierbaarste kinderen van ons land, deel twee

De kraamkamer was taboe voor vader en kinderen, men leefde in de eeuw van preutsheid, waarin het ongepast was over de verhouding man/vrouw te spreken. Vooral in betere kringen mochten de kinderen onder geen voorwaarde op straat spelen.

Zij wandelden met de bonne door parken en keken verlangend naar leeftijdsgenoten uit de mindere standen, die hoepelden, vliegerden, knikkerden en tolden. Gedwee wandelden zij hun vaste route en waren al gelukkig wanneer zij thuis mochten ,,ganzeborden of kienen” of wanneer het schimmenspel tevoorschijn werd gehaald en zij konden kijken naar meestal leerzame geschiedenissen. Verplicht onderwijs was er niet, zodat 20 tot 25 procent van de bevolking analfabeet bleef. De kinderen die onderwijs kregen, leerden naast rekenen, taal, schrijven, geschiedenis en het lezen van stichtelijke lectuur vooral orde en tucht. Wanneer de schoolopziener kwam, moest de klas een toonbeeld van netheid en discipline zijn. Schoolopziener Theo van Swinderen schreef in het Algemeen Overzicht van de staat van het schoolwezen in het rayon: Om het ongeregeld groeten der kinderen bij mijn intrede in de school te voorkomen, is er een welkomstgroet ingevoerd, welke dan door de kinderen op een aangename melodie gezongen werd. Het uitgaanslied luidt: Wij danken u voor het onderricht, Dat gij ons geeft van onzen plicht, Wij zullen vlijtig leeren (bis), Bezoek ons toch eens spoedig weer, Wij zien zoo graag U keer op keer, Dag lieve schoolopziener (bis). De brave Hendrikkengeest woedde zelfs in de zang, maar een nieuw tijdperk gloorde, om bij het zingen t blijven: In Utrecht is in 1887 een zangschool geopend ,,Bel Canto” waarvoor zich al meteen 21 leerlingen in de elementaire klas en 13 in de koorklas inschrijven.

Ot en Sien: Geschikte schoolboeken voor zijn onderwijs had Jan Ligthart niet, dus schreef hij ze zelf. Samen met zijn vriend H. Scheepstra en Haagse tekenaar C. Jetses maakte hij de bekende leesboekjesserie 'Nog bij Moeder', die direct na verschijning door ouders en kinderen het boek van Ot en Sien werd genoemd. Ot en Sien werden de bekendste en populairste kinderen van ons land en bleven dat generaties lang.

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden