Logo delftsepost.nl


Foto: PR

Jenaplan De Oostpoort is een Gezonde School

DELFT - Jenaplanschool De Oostpoort aan het Oosteinde in Delft krijgt vrijdag het vignet Gezonde School.

De gemeente Delft en de school vinden aandacht voor gezondheid van de leerlingen en de medewerkers heel belangrijk. Jenaplanschool De Oostpoort heeft bijvoorbeeld speciale aandacht voor het thema 'Relaties en Seksualiteit'. Dit lespakket is bedoeld om kinderen vanaf groep 1 tot en met groep 8 te ondersteunen bij hun relationele en seksuele ontwikkeling, op een manier die past bij hun leeftijd. Het lespakket Relaties & Seksualiteit is een evidence based-methode om relationele en seksuele vorming in de basisschool te ondersteunen. Het schoolpersoneel is getraind en met ouders collectief in gesprek gegaan tijdens ouderavonden en is altijd ruimte voor individuele aandacht. De activiteiten zijn structureel ingevoerd in de schoolplannen.

Reageer als eerste
Meer berichten