Logo delftsepost.nl


Foto: Google Streetview
Foto: Google Streetview (Foto: Google streetview)

Betere inrichting Reinier de Graafweg; gemeente past bestemmingsplan aan

De gemeente Delft maakt een nieuw bestemmingsplan voor de Reinier de Graafweg, die een nieuwe inrichting krijgt. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om meer afstand tussen de weg en de woningen.

DELFT - Het nieuwe bestemmingsplan maakt mogelijk dat de weg op gemiddeld 8,5 meter van de erfgrens van de woningen komt te liggen. De plannen liggen van 16 februari t/m 29 maart ter inzage. De Reinier de Graafweg krijgt een andere inrichting met een vrijliggend fietspad, rijbanen voor het autoverkeer en een aparte baan voor het openbaar vervoer. De verschillende verkeersstromen worden van elkaar gescheiden met behulp van bermen, voorzien van bomen. Om het verkeer goed af te kunnen wikkelen worden kruispunten voorzien van verkeersregelinstallaties.

Overleg met bewoners

In de afgelopen twee jaar is intensief overleg geweest met de bewoners langs de weg om te komen tot de meest optimale inrichting. Bewoners willen graag dat er meer afstand komt tussen de woningen en de weg. Dit vanwege het geluid en de veiligheid. De gemeente wil mogelijk maken dat de weg op gemiddeld 8,5 meter van de erfgrens van de woningen komt te liggen. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Op dit moment geldt het bestemmingsplan uit 2008. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van de weg mogelijk, maar niet met de gewenste extra afstand tussen de woningen en de weg.

Verbindingsweg met A4

Het is nodig de Reinier de Graafweg anders in te richten, omdat in de toekomst meer autoverkeer van de weg gebruik gaat maken. In het Lokaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2020 is de Reinier de Graafweg namelijk aangewezen als doorgaande weg tussen Delft-west en Delft-centrum. De gemeente Midden-Delfland legt de nieuwe Zuidhoornseweg aan, die in het verlengde komt te liggen van de Reinier de Graafweg. Hierdoor ontstaat een verbinding naar de A4. Dit vraagt om een inrichting van de Reinier de Graafweg die veilig is voor alle verkeersdeelnemers en geschikt is voor het verkeersaanbod. De werkzaamheden beginnen in 2018.

Reageer als eerste
Meer berichten