Foto: Rob Hogeslag

Theater de Veste maakt van 1,5 meter een verrassend creatieve beleving

En toen moest het ineens allemaal anders. Het was even schrikken, maar Theater de Veste heeft van de nood een deugd gemaakt. Het Delftse theater heeft twee kunstenaars – Frans van der Horst (ontmoetingsinstallaties) en Micha de Bie (tape-artist) – gevraagd de foyers aan te passen op de 1,5 meter afstand die gehanteerd moet worden. En dat heeft de bijzondere en creatieve ontmoetingsinstallatie ‘Thuiskomen’ opgeleverd.

Thuiskomen
“Fijn dat je er bent. Dit is jouw plek, je eigen ruimte waar je op afstand met anderen samen kunt zijn. Laten we er een mooie middag/avond van maken.” ‘Thuiskomen’ is een anderhalve meter ontmoetingsinstallatie. Beginnend voor de deur met een grafisch lijnenperspectief waar je elkaars nabijheid onderzoekt. Eenmaal binnen een zee van zwarte kaders waar je door stappen te maken en grenzen tegen te komen, je eigen wit omkaderde plek vindt. In de ruimte zijn plekken gecreëerd die zorgen voor een thuisgevoel en ontmoeting met je ‘buren’ stimuleren. Je kunt je eigen plek toe-eigenen, lamp aan/uit, stoel schuin/recht, hoe staat het met onze plant en wie zijn de buren. 

Directeur Marijtje Pronk: “We hebben twee kunstenaars/vormgevers ingezet om de 1,5 meter op een speelse en kunstzinnige manier te integreren in ons gebouw. De vraag aan hen was: kunnen jullie de beperkingen van de 1,5 metervormgeving omzetten in een prettige bezoekerservaring? Je komt immers naar het theater om te ontspannen en kunt te beleven, niet om je opgesloten te voelen binnen al die beperkingen. We hebben bewust gekozen voor twee vormgevers uit de omgeving. Zij hebben samen de foyer en het Theatercafé omgezet in een kunstinstallatie. Bezoekers komen dus nu niet binnen in de foyer, maar in een ruimtelijk kunstwerk.”

Theater de Veste is veel dank verschuldigd aan het Kickstart Cultuurfonds. Zonder hun steun was deze installatie niet mogelijk geweest.

Over de kunstenaars
 ‘Thuiskomen’ is een
installatie van Frans van der Horst en Micha de Bie in opdracht van Theater de Veste.

Frans van der Horst
Frans maakt ontmoetingsinstallaties en onderzoekt daarbij de (theatrale) spanning tussen de (semi-openbare) ruimte en de menselijke ontmoeting. Middels ingrepen met installaties en ensceneringen wil hij locaties transformeren, contactmomenten creëren, eventueel forceren en bediscussiëren. De locaties kunnen zowel stedelijk als landschappelijk zijn. Uitgangspunt is de dialoog tussen omgeving en installatie waarbij het gebruik en functioneren van de mens centraal staat. En zo stelt hij indirect de functie van de (openbare) ruimte ter discussie. Met het maken van de installatie ‘Thuiskomen’ in samenwerking met Micha de Bie wordt gepoogd het beleven van de theatrale kunst en de reden ervan in onze samenleving op een positieve manier te herijken.

Micha de Bie
Strakke typografie, geometrie, wiskundige benadering, contrasten van verfijnd en log, patronen en het combineren van computer techniek en ambachtelijk handwerk zijn ingrediënten die je terug ziet in het street-art/graffiti en grafische werk van Micha de Bie. Het medium waarmee hij zijn werk maakt verschilt per project. Tape, touw, hout, brandmerken, spuitbussen of wat dan ook voor handen is. Hij onderzoekt wat er mogelijk is met het medium of hij zoekt het juiste medium bij wat hij bedenkt. In zijn werk probeert Micha een balans te vinden tussen de zelf opgelegde beperkte hoeveelheid, vaak geometrische basisvormen, die hij mag gebruiken. Die dan op hun beurt enkel gebruikt mogen worden binnen een bepaald grid en/of kader. Hij zoekt voortdurend naar de mogelijkheden binnen deze beperkingen waarmee en waardoor een esthetisch beeld ontstaat.

Meer berichten