Gezellige inloopmiddag voor senioren

De Samenwerkende Ouderen Bonden (SSBO) willen de zomer niet voorbij laten gaan zonder ontmoetingen. Vanwege de coronamaatregelen moest de zomerschool, met veel interessante uitstapjes en activiteiten voor senioren, worden afgeblazen. Als alternatief zijn er in samenwerking met Delft voor Elkaar enkele gezellige inloopmiddagen georganiseerd.

Inmiddels zijn er twee inloopmiddagen achter de rug. De laatste vond plaats in pop-up café ‘I Change’, aan Westlandseweg 1. Dat is wederzijds goed bevallen en voor herhaling vatbaar. Daarom staat er op donderdag 17 september van 14.00 tot 16.00 uur weer een inloopmiddag op stapel. Voor 2,50 euro krijgt u een gezellige middag. Een drankje en gebakje zijn bij de prijs inbegrepen. De welbekende Delftse Troubadours komen zingen en spelen.

De coronamaatregelen van de regering worden nauwgezet gevolgd. Daarom is aanmelden vooraf verplicht, via email penningmeester@ssbodelft.nl , of telefonisch 015 – 256 78 38. De entreeprijs van 2,50 euro kunt u (liefst vooraf) voldoen op bankrekening NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG samenwerkende Bonden van Ouderen Delft, of gepast bij de ingang.

U bent van harte welkom!

Meer berichten