<p>Het college van Delft wil fors investeren in het verbeteren van de openbare ruimte.</p>

Het college van Delft wil fors investeren in het verbeteren van de openbare ruimte.

(Foto:)

Delft wil tien miljoen extra investeren

Delft verwacht volgend jaar een tekort van zeseneenhalf miljoen euro. Toch maakt het college tien miljoen euro vrij voor extra investeringen in onder andere in onderwijs, de openbare ruimte en de energietransitie.

Door Marcel de Jong

Delft - “Ondanks de zorgelijke financiële situatie, investeren we in een stad waarin de Delftenaren ook in de toekomst goed kunnen wonen, leven en ondernemen”, aldus burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Dat verdient Delft, dat verdienen de Delftenaren.”

Tekort niet dekken

Het gemeentebestuur kiest ervoor om het tekort niet te dekken met bezuinigingen of een greep uit de reserves. Enerzijds als signaal naar de landelijke overheid. “We krijgen structureel te weinig geld voor de taken die we als gemeente moeten uitvoeren”, aldus wethouder Stefan Brandligt. “Met het tekort laten we de regering zien dat het zo niet langer kan.” Anderzijds wil het college de economische gevolgen van de coronacrisis niet nog erger maken dan ze al zijn. “Juist in deze bijzondere tijden is het belangrijk om vast te houden aan de koers die we enkele jaren geleden hebben ingezet en met optimisme te blijven werken aan een betere stad”, aldus Van Bijsterveldt.

Investeren in mbo

De extra investeringen worden gefinancieerd door de verkoop van de Eneco-aandelen. Een flink deel van dat geld gaat naar het versterken van het middelbaar beroepsonderwijs in de stad. “We moeten het mbo beter op de kaart zetten in de stad”, aldus wethouder Hatte van der Woude. “In ons programma hebben we bepaald dat we de maakindustrie in de stad willen versterken. Daarvoor hebben we echte vakmensen nodig. Bovendien is het goed om te beseffen dat de hélft van de Delftse leerlingen naar het vmbo gaat.” Ze wil een vmbo/mbo-school opzetten en drie bedrijfsverzamelgebouwen waar bedrijven en mbo-studenten samen kunnen werken. “2021 moet het jaar van het mbo worden.”

Openbare ruimte versterken

Daarnaast steekt de gemeente € 2,7 miljoen extra in de energietransitie en € 1,4 miljoen in de openbare ruimte. Volgens wethouder Martina Huismans is dit belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. “De openbare ruimte is de plek waar de mensen elkaar daadwerkelijk ontmoeten. Die plek moeten we goed op orde houden.” Ze geeft als voorbeeld Tanthof. “Daar is op sommige plekken de openbare ruimte behoorlijk afgezakt. Daar willen we werk van maken.” In gebieden waar de riolering wordt vervangen, kijkt de gemeente meteen ook of er meer groen in de wijk kan komen. “Uiteraard doen we dat in samenspraak met de bewoners.”

Verder wordt het parkeerbeleid aangepast, vertelt Huismans. “We willen bewoners verleiden om hun auto in de parkeergarages te parkeren.” Bovendien wil de gemeente investeren in extra fietsenstallingen in de binnenstad en een mobiliteitshub. Dit is een plek waar mensen (elektrische) auto’s, elektrische fietsen en bakfietsen kunnen huren. Via een app kunnen bewoners het vervoermiddel kiezen dat ze nodig hebben. Daarnaast steekt de gemeente extra geld in het verbeteren van de verkeersveiligheid in Delft. “Zoals bijvoorbeeld bij het Delflandplein”, aldus Huismans. “Of door het realiseren van veilige fietsroutes in de stad.”

Korten sociaal domein

Alleen in het sociaal domein wordt bezuinigd. Vooral op de jeugdzorg wordt gekort. Van der Woude: “We zijn bezig met het afsluiten van nieuwe contracten met de aanbieders van jeugdzorg. Met de huidige contracten hebben we geen idee welke hulp artsen en andere hulpverleners voorschrijven en aanbieden. Maar wij moeten achteraf wel alles betalen. We gaan nu meer op de resultaten sturen: we willen vooraf weten weten wat zorgverleners gaan leveren en wat de ‘normale behandeling’ voor jongeren met problemen is.”

Stijging woonlasten

In de plannen stijgen de woonlasten in 2021 mee met de inflatie. In de praktijk betekent dit dat de inwoners van Delft 1,7% meer gaan betalen voor wonen. De onroerend zaakbelasting (OZB) stijgt met 1,7% en de afvalstoffenheffing met 3,1%. De rioolheffing blijft gelijk. Brandligt noemt het een “beperkte stijging”.

Via Facebook meepraten

Op vrijdag 2 oktober van 15.00 tot 16.00 uur kunnen de inwoners via een Facebook Live uitzending meepraten over de begroting. Wethouder Stephan Brandligt beantwoordt tijdens deze uitzending vragen van bewoners.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden