Foto: PR

Ontwerp Sebastiaansbrug klaar, bouw start begin 2018

DELFT - Spannend wordt 'ie niet. Wel functioneel. Het nieuwe ontwerp voor de Sebastiaansbrug is klaar. Begin 2018 gaan de werkzaamheden van start en eind 2019/begin 2020 moet de tram naar de TU campus en Technopolis gaan rijden.

Tien jaar geleden begonnen de gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland en Stadsgewest Haaglanden (nu Metropoolregio Rotterdam Den Haag) met het maken van plannen voor de Sebastiaansbrug. Als de tram zou worden doorgetrokken, moesten de aanbruggen, die scheurtjes vertoonden, worden vervangen. Twee aanbestedingen mislukten, er was onenigheid over de verdeling van de kosten, Delft wilde een ander brugtype en toen er eindelijk een plan lag, vernietigde de rechter de omgevingsvergunning eind 2014 na bezwaren van omwonenden.    

Vrijliggende fietspaden en ov-rijbanen

Net als de huidige brug wordt de nieuwe Sebastiaansbrug een basculebrug met een doorvaarthoogte van 4,5 meter. De bus en tram krijgen twee naast elkaar liggende rijstroken. Aan weerszijden komen vrijliggende voet- en fietspaden. De vier zijkanten van de brug worden voorzien van groenblijvende beplanting. Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook. Bij de Westvest komt een keervoorziening zodat er bijvoorbeeld in de spits extra trams kunnen worden ingezet. De frequentie kan dan van 4 keer per uur naar acht keer worden opgevoerd.

Verdeling van de kosten 

Het ontwerp gaat 25 miljoen euro kosten. Wethouder van Verkeer Lennart Harpe: "We hebben fors minder te besteden omdat we al gemaakte kosten nog moeten afstrepen."  Hoeveel die historische kosten zijn, wil de gemeente niet zeggen om de aanbesteding niet in gevaar te brengen. Gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn de opdrachtgevers van het project. Zij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het ontwerp van de nieuwe brug en de kosten. De gemeente Delft tekent voor 40 procent van de kosten, de Provincie voor 37 en de Metropoolregio voor 32. Als de kosten uitlopen, is het risico niet zoals voorheen grotendeels voor de gemeente Delft, maar wordt door drieën gedeeld. Er is gekozen voor een externe partij om het project te leiden: Gemeentewerken Rotterdam. Een onafhankelijk onderzoek wees namelijk uit dat de Provincie het project in het verleden niet goed heeft geleid.  

Hergebruik oude brug

Opvallend voor het ontwerp van de Sebastiaansbrug is dat delen van de oude brug worden hergebruikt. De basculekelder (voor het contragewicht) van de val, het beweegbare deel, maar ook de middenpeiler in het water. Dit bespaart niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat er geen nieuw bestemmingsplan gemaakt hoeft te worden. Dit doet de gemeente om te voorkomen dat het project in een lange bezwaarprocudure kan belanden. Wethouder Harpe: "Het is een enorme opgave geweest om het in te passen in het bestemmingsplan. De fietspaden zijn bijvoorbeeld tot op de centimeter nauwkeurig ingepast." De brug wordt wel 1,5 meter breder dan de huidige 22 meter, maar dat levert geen probleem op. De projectleider van de gemeente Iwan de Vries, benadrukt dat er goed overleg wordt gevoerd met de omgeving. Dat de brug 4,5 meter hoog is gebleven - en niet een meter hoger zoals de Provincie eigenlijk had gewild - heeft ook met het bestemmingsplan te maken. De meeste schepen kunnen met een vaarhoogte van 4,5 meter nog passeren en zo hebben tram, bus en auto de minste hinder als de brug open moet.      

Opleuken

De gemeente doet er veel aan om de sobere brug zo mooi mogelijk te maken. Dat gebeurt ook op verzoek van de stadsbouwmeester en welstandscommissie. Er is 200.000 euro extra gereserveerd voor maatregelen als metselwerk voor de onderdoorgangen voor voetgangers en fietsers en het schilderen van de onderkant van het wegdek. Eerder is al toegezegd dat geluidoverlast zal worden beperkt door de toepassing van geluidarm asfalt en een ingegoten spoorstaaf voor de tram. Als de tram in de bocht blijkt te piepen zal een smeerinstallatie worden aangebracht. Om het geluid nog meer te beperken zijn in het ontwerp betere voegovergangen opgenomen en maatregelen die de kans op trillingen (geluid) verder terugbrengen. Het talud wordt opgevuld van een innovatief palenmatras met geogrid, dat inklinking voorkomt. 

Planning van het project

Op korte termijn zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd en zal het definitief ontwerp worden gemaakt. De planning gaat ervan uit dat de werkzaamheden starten in het tweede kwartaal van 2018. Afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsmethode zou de tram eind 2019 of begin 2020 kunnen rijden. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Dit duurt ongeveer een jaar. 

Blije wethouder heeft nog één wens 

Wethouder Harpe is blij dat het voorontwerp van Sebastiaansbrug klaar is. "Ik ben blij met de goede samenwerkintg tussen de gemeente, Provincie en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ik ben ook blij dat Gemeentewerken Rotterdam de projectsturing op zich neemt. Zij hebben veel ervaring. Binnen de strenge kaders hebben we toch belangrijke maatregelen om de brug mooier en geluidswerender te maken, kunnen nemen." Toch heeft de wethouder nog wel eens wens. Namelijk dat niet tramlijn 19 over de Sebastiaansbrug gaat rijden, maar tramlijn 1. "Het zou logischer zijn om lijn 1 door te trekken naar de TU en lijn 19 tussen Leidschendam en de Tanthof te laten lopen. Maar daarover neemt de Metropoolregio een besluit."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden