Foto:

Delftse schrijft boek ‘Strijd de goede strijd des geloofs’

Een portret van dominee Jan van Amstel

In ‘Strijd de goede strijd des geloofs - Een portret van dominee Jan van Amstel’ neemt Eveline van Amstel uit Delft de lezer mee op reis, niet enkel langs de kerkgemeenschappen die ze in haar boek bespreekt, maar ook door het leven van haar grootvader: dominee Jan van Amstel. Dit bijzondere boek over geloofszaken wordt sinds vrijdag 25 september uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Jan van Amstel werd geboren in 1885 in Huizen. Net zoals zijn vader Bart van Amstel werd hij aanvankelijk handelaar in kaas. Na zijn bekering voelde hij zich echter geroepen om dominee te worden. Met alleen lagere school begon hij op latere leeftijd aan het gymnasium in Kampen. Daarna ging hij theologie studeren in Utrecht. Vervolgens diende hij negen gemeentes voornamelijk rond de voormalige Zuiderzee in het Gooi en op de Veluwe. Ook was hij actief bij de Gereformeerde Zendingsbond.

Het boek ‘Strijd de goede strijd des geloofs, portret van ds. Jan van Amstel’ geeft een inkijk in het leven van Jan van Amstel, maar geeft ook een historisch overzicht van de gemeente Huizen en van de kerkelijke gemeentes die hij diende. Wat voor preken schreef hij en tot welke richting behoorde hij? Ook komt het familieleven met alle hoogte- en dieptepunten aan bod. Jan van Amstel maakte de twee wereldoorlogen mee, de Spaanse griep, de crisis in de jaren ‘30. Bij dit alles hield hij aan een ding vast: zijn geloof.


Eveline van Amstel werd in 1969 geboren in Delft. Ze studeerde Nederlands en geschiedenis aan de Lerarenopleiding te Rotterdam waar zij in 1994 haar bevoegdheid voor beide vakken behaalde. Vervolgens gaf ze op diverse middelbare scholen les. Vanaf 2015 begon zij een eigen taalschool en in 2016 behaalde zij aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar certificaat Nederlands als tweede taal. Ze geeft tegenwoordig Nederlands aan expats en andere nieuwkomers en verzorgt ook inburgeringscursussen en cursussen oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast houdt ze zich bezig met muzikale vorming en geeft ze pianolessen aan kinderen en volwassenen. Ze heeft een protestantse achtergrond en is kerkelijk meelevend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden