In het Rekenboeck vande Goutsmeden vinden we 
o.a. uitkeringen gedaan bij begrafenissen (foto J.W.Stolk)
In het Rekenboeck vande Goutsmeden vinden we o.a. uitkeringen gedaan bij begrafenissen (foto J.W.Stolk) (Foto: Jeroen Stolk)

Delftse edelsmeden deel 7 De gildeknecht

Een bijdrage van Jeroen Stolk

Voor het verrichten diverse taken binnen het gilde had men een gildeknecht aangesteld. Niet te verwarren met een gezel die de knecht van een meester was. Soms vervulde één der gilde-broeders, of de weduwe van een gildebroeder, deze taak.

Delft - De gildeknecht deed bijvoorbeeld de ‘weet’. Dit was een rondgang langs alle gildebroeders om hen op de hoogte te brengen van bijvoorbeeld een op handen zijnde vergadering. Voor elke verrichte weet ontving de gildeknecht een extra betaling op zijn of haar gage.

Ook was de gildeknecht verantwoordelijk voor het innen van toetredingsgelden en contributie van de gildenleden. Wanneer het gilde over een eigen onderkomen beschikte, woonde de gildeknecht vaak in dat pand en verrichtte hand en spandiensten als conciërge.

Verplicht naar begrafenis
Als een gildelid, diens vrouw of kind (boven de tien jaar oud) kwam te overlijden, deed de gildeknecht daar kond van bij de gildebroeders. Zij waren verplicht op de begrafenis aanwezig te zijn op straffe van een boete. Om te controleren of iedereen hieraan gevolg gaf, deelde de gildeknecht bij die rondgang aan ieder lid een penning uit met daarop een naam of nummer. Bij het inleveren van de penningen werd duidelijk wie afwezig geweest was.

Verzekering
Er bestond een soort ziekte- en begrafenisverzekering bij de gilden. Zo’n verzekering noemde men een bus (ook wel bos). Deze werd gespekt door een wekelijkse contributie. Bij ziekte of begrafenis werd hieruit een bedrag uitgekeerd.

Vervolgserie
Dit is deel 7 uit de serie Delftse edelsmeden die Jeroen Stolk schreef naar aanleiding van de huidige tentoonstelling in Museum Prinsenhof: ‘Zilver. Meesterstukken van Delftse zilversmeden 1590-1800’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden