Nieuwe maatregelen rondom corona Delft voor Elkaar

DELFT- Corona begint weer op te leven. Delft voor Elkaar probeert hun bezoekers op een veilig manier te ontvangen. De dienstverlening en activiteiten blijven, ondanks de nieuwe maatregelen, onveranderd. Een afspraak maken is nog steeds verplicht, zonder afspraak is er geen klantcontact mogelijk. Nieuwe informatie rondom de wijkcontactpunten en het mondkapjes beleid.

Wijkcontactpunten

Per 1 oktober is er ook een wijkcontactpunt in De Vleugel geopend op de donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD. In de Van Bleyswijckstraat is het contactpunt geopend op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, de vrijdagochtend is hierbij komen te vervallen. In alle wijkcontactpunten gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen i.v.m. Corona. Voor het maken van een afspraak bel naar 015-7600200.

Mondkapjes beleid 
Bij Delft voor Elkaar is het dringende advies voor al onze bezoekers om een mondkapje te dragen. Daarnaast zorgt Delft voor Elkaar dat er mondkapjes beschikbaar zijn. De bezoeker houdt het mondkapje op tot hij/zij in de kamer is en heeft plaats genomen achter een spatscherm. Bij vertrek verzoeken wij de klant het mondkapje weer te dragen.


Over Delft voor Elkaar 

Delft voor Elkaar is een samenwerkingsverband van de organisaties Haaglanden Beweegt, Kwadraad, MEE ZHN en Participe Delft op het gebied van sociaal werk en bewegen. Samen met vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zetten onze professionals zich in voor sociaal veilige, draagkrachtige en gezonde wijken. Gezamenlijk doel is dat iedere Delftenaar in beweging komt en kan meedoen in de samenleving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden