<p>Samen fietsen is altijd gezellig</p>

Samen fietsen is altijd gezellig

(Foto: Wilma Berends)

Onderzoek mobiliteit onder ouderen

De laatste jaren is het aandeel bewoners in Delft van 65 jaar of ouder flink gestegen. Mensen die ouder worden, worden veelal ook minder mobiel en worden daarmee afhankelijk van andere vervoersmiddelen. Om onder andere vereenzaming tegen te gaan, is het echter wel van belang dat mensen mobiel blijven.

In opdracht van de gemeente Delft, Odensehuis de Linde Delft en Delft voor Elkaar doet De Haagse Hogeschool daarom op dit moment onderzoek naar de mobiliteit onder 65-plussers in de wijk Tanthof. Gaat men lopend, met de fiets of met de auto door de wijk? Neemt men het openbaar vervoer, de regiotaxi of de particuliere vervoersdienst om naar het centrum in Delft te gaan? Naast straatinterviews is er een korte vragenlijst ontwikkeld om te achterhalen hoe ouderen zich binnen en buiten de wijk bewegen en wat hun mening is over de gebruikte vervoersmiddelen. Het invullen van deze vragenlijst helpt om zo een beter beeld te krijgen van de manier waarop 65-plussers zich verplaatsen en waar op dit gebied de kansen en verbeterpunten liggen. In Tanthof, maar ook in de rest van Delft. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem, duurt ongeveer 10 minuten en is hier te raadplegen.

Meer berichten