<p>Ron Haaksman in actie&nbsp;</p>

Ron Haaksman in actie 

(Foto: Zhe Hou)

TU docent blijft ook online populair

Door: Martijn Boerkamp

Verwondering, een korte stilte en daarna een daverend applaus van zijn studenten. Zo’n reactie is normaal voor Ron Haaksman, docent natuurkunde-experimenten op de TU Delft. Maar nu niet meer… nu heerst er stilte in de collegezaal en staat hij voor een camera. De enige interactie met zijn studenten is wanneer de onderwijsassistent hun vragen vanaf de chatfunctie voorleest. Gelukkig zijn de experimenten van Haaksman, ook online, enorm geliefd bij de studenten. Maar zowel zij als Haaksman missen de normale interactie.

Delft - ‘Ik ben volgens mij de enige docent die applaus krijgt na een college’, zegt Haaksman. Dat zijn experimenten populair zijn, is makkelijk te begrijpen. Het onderbreekt de hoorcolleges die gevuld zijn met theorie. ‘Ik zorg ervoor dat ze niet in slaap vallen’, grapt hij. Maar daarnaast zijn de experimenten gewoon een genot voor het oog. Sommige opstellingen zijn zowel groot als groots, zoals de Vandegraaffgenerator, waarbij flinke vonken te zien zijn. ‘De studenten zien gelijk de theorie in werking’, zegt Haaksman. Hij vervolgt: ‘Het biedt ze veel inzicht, de theorie kan soms een beetje droog zijn, maar om het toegepast te zien, helpt bij het begrijpen van de materie. Studenten zien dan in waarom ze natuurkunde als studie hebben gekozen’.

‘Een mooi voorbeeld waarbij student erg betrokken raken is het gyroscoop-experiment’, denkt Haaksman. Hierbij draait hij aan een wiel en moeten de studenten vertellen wat er gebeurt als hij aan de zijkant tegen het draaiende wiel drukt. ‘Een draaiend wiel heeft, wat ze in de natuurkunde noemen, een impulsmoment. Als je dan tegen het wiel drukt, zie je op een andere plek pas het effect. Intuïtief redeneren de studenten hun uitkomst aan wat er gebeurt als je tegen iets aanduwt dat op een rechte lijn beweegt. Logisch toch? Om een rollende bal te stoppen, oefen je een kracht in tegenovergestelde richting uit. Daarom gaan veel studenten bij dit onderwerp de mist in en zie ik vaak echt verbaasde gezichten.’

TU Delft voorbereid

De eerste coronagolf kwam landelijk als een verrassing en toen half maart van het ene op het andere moment de deuren van de universiteit sloten was dit ook voor Haaksman een grote omslag. ‘Gelukkig kon alles online doorgaan’. Zijn hoorcolleges waren via een livestream te volgen of via een vooraf opgenomen video. ‘De situatie op de TU Delft is nu strak onder controle,’ vervolgt Haaksman, ‘ook met een tweede golf gaan we door, we zijn nu beter voorbereid.’

‘Belangrijkste voor mij blijft de omgang met studenten’

Toch is het even schakelen voor Haaksman, die voorheen live presenteerde voor zo’n 350 studenten of kleinere groepjes van tien tijdens de werkcolleges. Bovendien ligt zijn werkkamer tussen twee grote collegezalen in en normaal wemelt het er dus van de studenten. Haaksman: ‘Nu is ineens de camera het publiek.’ Hij denkt dat zijn lessen nog wel hetzelfde effect hebben, hij kan nog steeds natuurkundige theorieën zichtbaar maken. In gedachten afdwalend zegt hij: ‘Toch mis ik de wisselwerking met de studenten. Juist met zo’n experiment waarvan het resultaat tegen de intuïtie ingaat, merk je de verwondering. En dát maakt het werk dat ik doe ook zo leuk’.

Haaksman geeft zijn werkcolleges nog wel op de TU Delft en dit zijn de enige momenten dat hij in het bijzijn van de studenten een les verzorgt. Er is een goede spreiding; niet alleen qua afstand, maar ook qua tijd. De organisatie heeft flink geschoven om het onderwijs veilig te maken. Tijdens de eerste coronagolf stopten de colleges om half zes, nu gaan ze tot acht uur door. Hierdoor zijn de studenten nooit in grote aantallen aanwezig.

Persoonlijke interactie

Als docent is Haaksman ongekend populair. De natuurkundestudentenvereniging VvTP nodigt hem jaarlijks uit in hun café om hun docent beter te leren kennen. Hij heeft zelfs geschreven feedback. Met enige trots laat hij het boekje zien. ‘We willen meer Ron, is toch wel mijn favoriete uitspraak’, verklapt hij. Ook nú, tijdens de coronaperiode, zijn de reacties van zijn studenten positief. Maar hun terugkoppeling op de voorafgaande periode tot net na de examens geeft aan dat ze de demonstraties live in de collegezaal wel missen. ‘En zo ervaar ik dat zelf ook’, beaamt Haaksman.

Disclaimer: het artikel reflecteert de meningen van de auteur, en niet per se die van de TU Delft.

Meer berichten