Het parkje en speelplein aan het Nassauplein in de wijk Wippolder is al anderhalf jaar gesloten. "Een enorm gemis voor de kinderen en de bewoners. Het park is een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt."
Het parkje en speelplein aan het Nassauplein in de wijk Wippolder is al anderhalf jaar gesloten. "Een enorm gemis voor de kinderen en de bewoners. Het park is een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt." (Foto: Marcel de Jong)

Onrust over speelpark Nassauplein

Het park en bijbehorende speelveld aan het Nassauplein zijn al anderhalf jaar dicht. Gif in de grond, meldt de gemeente. Volgens de bewoners wordt er niets aan het probleem gedaan. ‘Het park verpaupert. Stoepen verzakken en er lopen sinds de afsluiting ratten rond. Bovendien hebben kinderen geen plaats meer om te spelen.”

Door Marcel de Jong

Delft - Het gif werd anderhalf jaar geleden ontdekt. De gemeente plaatste hekken, nam monsters van de grond en hing een waarschuwingsbord op. Daarna bleef het volgens verschillende bewoners helemaal stil. ‘De gemeente vertelt ons niets”, vertelt bewoner Nel Roozendaal. “Die afsluiting was er ook opeens. Geen briefje, geen uitleg, niks.”

De bewoners willen dat de gemeente het park zo snel mogelijk opknapt. Ze hebben daarover verschillende keren contact met de gemeente gezocht. “Per mail, telefoon, app. Maar we kregen nooit een duidelijk antwoord”, vertelt Tony Cinjee. Ze woont pal aan het park. “De laatste keer zei een ambtenaar zelfs dat ze niet eens wist wat er met het park ging gebeuren. Je kreeg alleen maar vage antwoorden.”

Belangrijk voor de buurt

Het park is belangrijk voor de buurt, legt haar buurvrouw Tony Cinjee uit. “Het is vaak heel druk bezocht, en niet alleen door de kinderen. Als het mooi weer is, zitten ook de ouders en grootouders buiten, zoals wij. We kijken naar de spelende kinderen. Soms geven we ze een snoepje of maken we een praatje met de kinderen. Hartstikke gezellig. Ondertussen kunnen we een oogje in het zeil houden. Opletten dat er niets met de kinderen gebeurt. Echt, dit park is heel belangrijk voor de sociale contacten.”

“Het park is belangrijk voor de onderlinge contacten”

De enige plek om te spelen

Roos Oosterman benadrukt daarnaast dat de speelplaats belangrijk is voor veel gezinnen in de wijk. “Kijk, ik heb een tuintje en pak makkelijk de auto om met mijn vier kinderen naar het strand of het bos te gaan. Maar er zijn genoeg mensen in de wijk die deze mogelijkheid niet hebben. Die geen auto hebben, of geen tuin, zelfs geen balkon. Bovendien zijn er kinderen die het thuis niet zo leuk hebben. Voor hen is dat parkje van grote waarde. De enige plek om te spelen en met andere kinderen in contact te komen. Bovendien maakten de basisschool en kinderopvang om de hoek gebruik van het park. Dat kan nu al anderhalf jaar niet meer.”

Gevaarlijk

Door de afsluiting van het park hebben de kinderen in de buurt geen plek meer om te spelen. “Ja, ze scheuren nu met hun fiets op de stoep. Of over de drukke Nassaulaan. Dat is toch levensgevaarlijk?” Nel Roozendaal mist de contacten met de andere bewoners. “Het is niet leuk meer om buiten te zitten. Dan kijk je uit op de hekken en overal onkruid. En we missen de spelende kinderen. Het gelach, de praatjes, het uitdelen van snoepjes. Iedereen zit nu binnen.’ Vooral in deze coronatijd is dat heel vervelend.”

Verpaupering

Bovendien verpaupert het Nassauplein, vertelt Tony Cinjee. “Er lopen zelfs ratten rond. Ik durf ‘s avonds niet meer over straat te gaan.” “Er slapen ook zwervers in de struiken”, vult Nel Roozendaal aan. “En dan dat onkruid. Het ziet er niet uit. Bovendien verzakken de stoepen rondom het park. Dat is ook nog eens gevaarlijk voor oudere mensen. De buurt wordt er niet beter op.”

Loodverontreiniging

De gemeente is zich ervan bewust dat het park belangrijk is voor de omgeving, meldt de woordvoerder. “De gemeente gaat de speelplaats saneren en daarna weer in de oorspronkelijke staat, dus als speelplaats terugbrengen.” De sluiting was volgens de woordvoerder evenwel noodzakelijk. “In 2019 is door de Provincie Zuid-Holland onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van loodverontreiniging in speeltuinen. Bij dit onderzoek is bij de speeltuin aan het Nassauplein loodverontreiniging aangetroffen, waarna de gemeente in december van het vorig jaar besloten heeft het gebied uit voorzorg af te sluiten. De direct omwonenden zijn hierover met een brief geïnformeerd. Er is aanvullend onderzoek uitgevoerd, waarbij de omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht. Op basis van deze informatie is er een plan opgesteld hoe het Nassauplein gesaneerd moet worden. De gemeente is hierover nog in gesprek met de provincie. We verwachten op korte termijn akkoord op de financiering te krijgen, zodat de saneringswerkzaamheden voorbereid kunnen worden.”

In voorjaar weer open

De woordvoerder van de gemeente geeft aan dat Delft er vanuit gaat dat de saneringswerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2021 uitgevoerd kunnen worden, zodat aankomend voorjaar het park weer gebruikt kan worden. Roos Oosterman, moeder van vier kinderen vindt het jammer dat het zo lang geduurd heeft. “De kinderen missen toch een buitenspeelplek. Maar ik ben blij dat het in het voorjaar weer open gaat. Het is dan mooi buitenspeelweer. Fijn voor de kinderen. En ook prettig voor alle buurtbewoners.” Ze is ook gerustgesteld door het antwoord van de gemeente. “In de buurt waren we echt bang dat het parkje plaats moest maken voor woningen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden