Felle petitie tegen parkeerbeleid


<p>De binnenstadbewoners worden gestimuleerd hun auto in de parkeergarage te parkeren. Ze moeten daarvoor wel &euro; 300 per jaar betalen. &quot;De binnenstad wordt een elite-grachtengordel.&quot; Foto: Marcel de Jong</p>

De binnenstadbewoners worden gestimuleerd hun auto in de parkeergarage te parkeren. Ze moeten daarvoor wel € 300 per jaar betalen. "De binnenstad wordt een elite-grachtengordel." Foto: Marcel de Jong

(Foto: Marcel de Jong)

Felle petitie tegen parkeerbeleid

Een online petitie tegen het nieuwe parkeerbeleid is inmiddels bijna 1900 keer ondertekend. De opstellers verwijten het stadsbestuur dat het nieuwe beleid “schadelijk is voor mensen met een kleine portemonnee.”

Door: Marcel de Jong

Delft - Volgens het gemeentebestuur nemen auto’s veel van de schaarse ruimte in beslag. Dat is nadelig voor de leefbaarheid van de stad, aldus het college. Om dat te veranderen, heeft het stadsbestuur het parkeerbeleid gewijzigd. De tarieven voor parkeervergunningen gaan omhoog. Verder worden de bewoners van de binnenstad en wijk C (Olofsbuurt) gestimuleerd om hun auto in een parkeergarage te parkeren. Dat gebeurt door het betalen op straat duurder te maken en de tarieven voor de parkeergarage juist te verlagen naar € 300 per jaar voor de eerste auto en € 500 per jaar voor de tweede en volgende auto.

Ook voert de gemeente betaald parkeren in voor wijken waar het steeds lastiger wordt om een parkeerplek te vinden. Dat geldt bijvoorbeeld voor Wippolder en de nieuwe wijken Schieoevers en Delft Campus.

Verzet blijft
Het nieuwe parkeerbeleid is al aangenomen door de gemeenteraad. Alle coalitiepartijen stemden voor. De hele oppositie was tegen. Toch blijft er onder de bevolking tegenstand bestaan tegen het besluit. Dat verzet concentreert zich nu rond de petitie ‘Stop de parkeertransitie Delft’ van het burgerplatform ‘Voor een beter Delft’. De petitie is te vinden via het online platform petities.nl. Hij loopt nog tot en met 31 december. De opstellers vinden dat het nieuwe parkeerbeleid ‘’slecht is voor de burgers met weinig geld’.

“Mensen met weinig geld betalen de rekening”

Robert Jan Kap, zowel intitiatiefnemer van de petitie als het burgerplaform ‘Voor een beter Delft’ heeft het idee dat Delft de automobilist zo snel mogelijk de stad uit wil jagen. “En mensen met weinig geld moeten daar de rekening voor betalen. De parkeertarieven gaan echt enorm omhoog.” Hij ziet dat de petitie veel losmaakt op de facebookpagina van zijn burgerplatform. “Mensen hebben zich in de hele discussie niet gehoord gevoeld. Ze hadden het idee dat ze buitenspel stonden. Dat de coalitie het plan er doorheen gejast heeft.”

Kap beseft dat de petitie het nieuwe parkeerbeleid niet zal terugdraaien. “Ik hoop nu vooral dat de petitie zorgt dat de politiek beter naar de bewoners gaat luisteren. En dat ook de bewoners buiten het centrum zich met politiek gaan bemoeien.” Vervolg pagina 5.

Burgers betrekken
Kap wil graag dat meer burgers zich met de besluitvorming rondom belangrijke zaken gaan bemoeien. “Delft is meer dan de grachten. De meeste mensen wonen buiten het centrum. Die hoor je minder dan de binnenstadbewoners. Daarom heb ik besloten om de facebookpagina ‘Voor een beter Delft’ te starten. Een mooi communicatiekanaal om mensen te informeren en te stimuleren om mee te denken over belangrijke zaken.”

Ook de petitie tegen het parkeerbeleid was bedoeld om meer bewoners bij de politiek te betrekken. “En dat werkt. Bijna 1900 handtekeningen zegt wel iets.”

Tegelijkertijd hoopt hij met zijn petitie dat de politiek eerder, vaker en beter contact onderhoudt met de stadsbewoners. “De communicatie rondom het parkeerbeleid was ronduit rommelig en onduidelijk.” Hij adviseert de politici daarbij meer gebruik te maken van sociale media. “Veel mensen lezen geen kranten meer. Die zitten vooral op Facebook en Instagram. Communiceer via die kanalen met burgers. Vraag daar hun mening. Organiseer livestreams.”

Onjuiste informatie
Wethouder Martina Huijsmans is “uiteraard” bereid om de petitie in ontvangst te nemen. Ze heeft in de afgelopen periode met diverse belangenorganisaties gesproken over het mobiliteitsplan en het parkeerbeleid. “Onlangs ook nog met een vertegenwoordiger van de Facebookgroep ‘Voor een beter Delft’. Het is alleen jammer alleen dat deze organisatie onjuiste informatie geeft over de parkeertransitie. In de petitie staat dat de gemeente betaald parkeren wil invoeren in Tanthof, terwijl dit helemaal niet aan de orde is.” De wethouder heeft dit in haar gesprek met de organisatie nog eens herhaald. “Jammer dat men deze onjuiste informatie toch naar buiten blijft brengen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden