Delfland neemt maatregelen voor meer ijspret


Foto:

Delfland neemt maatregelen voor meer ijspret

Het Hoogheemraadschap van Delfland neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en vaarten te bevorderen. Daarmee willen zij zich inzetten om schaatsplezier daar waar het kan mogelijk te maken. De gemalen zetten ze zo veel mogelijk uit en ze stellen een vaarverbod in voor alle regionale vaarten in ons gebied. 

Zo min mogelijk malen
Delfland stelt waar mogelijk gemalen, stuwen en inlaten op zo’n manier in dat het waterpeil minder fluctueert. Door de stroming in het water te beperken, helpen ze de natuur een handje. Zo is de stuw tussen de Schie en de grachten van de binnenstad Delft omhoog gezet, om de invloed van de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. De hoofdgemalen Parksluizen in Rotterdam en Westland in Hoek van Holland blijven draaien. In de loop van de week verwachten ze ook gemaal Westland stil te zetten. De overige boezemgemalen staan voorlopig uit. Een boezemgemaal pompt overtollig water van grote vaarten naar de Nieuwe Waterweg of Noordzee. De polders zijn nog steeds erg nat door de regen van afgelopen weken. De poldergemalen (die water vanuit de polders naar de grotere vaarten malen) kunnen we daarom nog niet uitzetten. Waar mogelijk bouwen ze dit ook af of stoppen ze tijdelijk met malen. Als het voor het peil of de waterkwaliteit in de polder noodzakelijk is om water af te voeren, moet Delfland dit voor laten gaan.

Vaarverbod
Delfland doet al het mogelijke om schaatsen mogelijk te maken. Vandaar dat ze voor deze vorstperiode een vaarverbod instellen voor alle regionale vaarten in ons gebied. De hoofdvaarwegen de Schie en de Vliet vallen buiten het verbod. Het vaarverbod gaat woensdag 10 februari 2021 in en geldt totdat de dooi is ingezet.

Veiligheid voorop
Mocht het ijs dik genoeg zijn om erop te kunnen schaatsen, blijf dan toch altijd uit de buurt van gemalen, stuwen en inlaten. Het ijs is daar zwakker dan op andere plekken vanwege de stroming van het water onder het ijs. Het gemaal trekt het water aan en daarmee slijt het ijs van onderaf. Dit is vaak slecht te zien vanaf het oppervlak maar maakt het ijs wel verraderlijk. Pas dus altijd op met schaatsen bij gemalen, ook al draaien ze niet! Het inschatten van de veiligheid is uw eigen verantwoordelijk. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken. En houd uiteraard ook de geldende corona-maatregelen in de gaten.
Informatie over betrouwbaar natuurijs en schaatsen in coronatijd vindt u op www.knsb.nl.

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden