Foto:

GGZ Delfland bouwt nieuwe voorziening voor langdurige zorg

In maart start GGZ Delfland met de bouw van een nieuwe langdurige zorg voorziening op het terrein aan de Sint Jorisweg in Delft. In deze voorziening komen mensen te wonen met psychische problemen die langdurige zorg nodig hebben. Ook mensen met psychische problemen in combinatie met een verslaving, ook wel bekend als dubbele diagnose, zijn welkom en kunnen in de nieuwe voorziening onder één dak begeleid en behandeld worden. Bij een verslaving kun je denken aan bijvoorbeeld softdrugs en/of alcohol. GGZ Delfland behandelt geen harddrugsverslavingen. De kliniek is een aanvulling op de reeds bestaande detoxkliniek. Het gaat om cliënten die vallen onder de wet langdurige zorg (Wlz), maar ook cliënten met een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Systeembouw

De nieuwe voorziening wordt gebouwd achter kliniek De Ridder, aan de kant van de A13. Er is gekozen voor een combinatie van reguliere en systeembouw om de bouwtijd te verkorten en de overlast te beperken. In prefab delen wordt het gebouw met een minimaal aantal transportbewegingen geleverd. De bouw start medio maart en de planning is dat het gebouw in het 1e kwartaal van 2022 gereed is. Het huisvesten van de cliënten zal daarna gefaseerd verlopen over een periode van een aantal weken. Het gebouw bestaat uit 3 etages, waarvan de bovenste 2 etages ruimte bieden voor 40 cliënten, verspreid over 4 woondelen. Ieder woondeel bestaat uit 10 kamers en beschikt over een eigen gezamenlijke keuken, woonkamer en balkon. In de dakopbouw bevindt zich een grote gemeenschappelijke ruimte. De kamers zijn voorzien van een eigen douche en toilet.

De zorg in deze voorziening

Een deskundig team gaat de cliënten behandelen volgens een voor deze doelgroep op maat gemaakt zorgprogramma. Ook ervaringsdeskundigen krijgen een vaste rol in het team. De basis van het zorgprogramma bestaat uit het creëren van een rustige omgeving waar een gezonde leefstijl wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Er is veel aandacht voor onder andere een zinvolle daginvulling, gezonde maaltijden, persoonlijke verzorging en beweging. In de gezamenlijke keukens wordt zelf gekookt met hulp van kookondersteuners, Doel Delfland begeleidt de dagbesteding en sportieve activiteiten, en verpleegkundigen en maatschappelijk werkers (agogen) verzorgen diverse trainingen en workshops die passen in een gezonde leefstijl. Daan van Dam (manager behandelzaken) en Barbara Brouwer (manager bedrijfsvoering) werken samen met deskundige collega’s aan de realisatie van het zorgprogramma en het inrichten van het zorgproces.

Voorgeschiedenis

Al in 2018 hebben Gemeente Delft, DSW Zorgkantoor, stichting Perspektief en GGZ Delfland afgesproken dat GGZ Delfland een voorziening zou opstarten voor cliënten met een langdurige zorgvraag, soms in combinatie met een verslaving. Nu is dat dan zover. Begin 2022 stromen er 40 cliënten in die nu nog bij Perspektief verblijven. Veel van deze cliënten zijn al bekend bij GGZ Delfland, omdat zij al door de behandelaren uit de FACT-teams van GGZ Delfland behandeld worden bij Perspektief. Met de nieuwe voorziening wordt het mogelijk om het wonen, begeleiden en behandelen voor deze groep cliënten onder één dak en geïntegreerd aan te bieden. Na de instroom van de cliënten van Perspektief is er nog ruimte voor andere zorgaanbieders om cliënten door te verwijzen naar deze voorziening.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden