Foto:
terug in de tijd

De tijd voor Goede Vrijdag en Pasen

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Er wordt in deze, moeilijke, tijd veel verwacht van de jeugd en de studenten. Ik heb een tijd meegemaakt dat er met de jeugd geen land te bezeilen was, dat lag niet alleen aan de jongeren de stad moest meer leefbaar gemaakt worden, ik heb het nu over de jaren 1950.

Maar wie verder denkt weet wel beter, het is waar dat de afstand tussen ouderen en jongeren is vergroot, ook nu. Maar er zit veel verbetering in, een ieder heeft zijn eigen standpunt. Hoe goed dat kan zijn is de afgelopen jaren in Delft op indrukwekkende wijze gedemonstreerd. De Lijdensmeditaties trokken elke dinsdagavond honderden jongeren. Zij kwamen om zich te bezinnen op het lijden van Jezus, omdat zij zich diep bewust zijn van het feit dat zij daarmee raken aan de basis van het bestaan. De zin van het leven, dat Hij alle zonden van de mensheid op zich nam, zij velen al lang vergeten.

Naar de Bijbelse verhalen is Pasen de overwinning van Jezus: de zegepraal van het leven over de dood. Die Paasgedachte heeft de mensheid door alle eeuwen heen vastgehouden. Ik kreeg les op een hervormde (Prins Willemschool B) in de Van Slingelandstraat waar in die dagen verhalen werden verteld uit de Bijbel. De sfeer tijdens die dagen staan in mijn geheugen gegrift. Niet te vergeten de paasmandjes die we voor thuis maakten in het handenarbeidlokaal.

Pasen is toch een heel ander verhaal dan Kerstmis, vraag aan mensen of zij de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen weten dan halen zij hun schouders op. Thuis zaten we eieren te kleuren, vroeger gingen we in de tuin naar de eieren zoeken, een heel leuke tijd. Daarom zijn, afgezien van de religieuze betekenis van deze feestdagen, Kerstmis en Pasen het meest in tel, geboorte en verrijzenis. De hang naar het leven komt tijdens de Paasdagen voor een ieder tot uiting, ongeacht hoe men over deze dagen denkt. Mijn gedachte in deze tijd, gooi uw egoïsme overboord en leef met elkaar. Mijn advies is, probeer elkaar te begrijpen, vooral in de tijd waar we nu mee te maken hebben moeten we er ook zijn voor een ander. Met herinneringen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden