Foto: Field Factors

Delfts onderzoek naar bodemdaling

Er wordt steeds meer gebouwd waardoor verhard oppervlak toeneemt. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan groen toe. Wanneer het hard regent wordt meestal het regenwater via riolen afgevoerd. Daardoor stijgt het grondwater minder snel dan wanneer er geen riool zou liggen. Organische stoffen in de bodem worden blootgesteld aan lucht. Hierdoor treedt er vertering op waarbij ook CO2 ontstaat. De bodem daalt.

Door: Geert van Grootveld

Delft - Door veranderde spanningen zal de bodem inklinken en verder dalen. Door klimaatverandering, zoals droogte door minder neerslag en meer verdamping, kan dit effect versterkt worden. Op den duur kan er door deze bodemdaling aanzienlijke schade optreden aan wegen, rioleringen, huizen, tuinen.

Bodemdaling meten

Deze bodemdaling wordt ook wel ondiepe bodemdaling genoemd. In tegenstelling tot diepe bodemdaling, die door gas- en oliewinning wordt veroorzaakt. In sommige delen van ons land is de ondiepe bodemdaling aanzienlijk. Prof. Hanssen van de TU Delft en zijn team zijn erin geslaagd om met radarsatellieten en met zwaartekrachtmetingen deze ondiepe bodemdaling tot op de millimeter nauwkeurig te meten.

Bodemdalingskaart

De verzamelde informatie is te zien op https://bodemdalingskaart.nl/nl/. Door op de kaart te klikken kun je voor het gebied waarin je geïnteresseerd bent het verloop van de bodemdaling sinds 2015 zien. Een bodemdaling van 5 millimeter per jaar is geen uitzondering.

Het Bluebloqs concept

De Delftse start-up Field Factors ontwikkelde een systeem om regenwater te kunnen hergebruiken in stedelijk gebied, waarmee onder andere het grondwaterniveau constant gehouden kan worden. Het Bluebloqs concept bestaat uit 5 stappen. Regenwater wordt verzameld van verhard (daken, bestrating) en onverhard gebied (park) en wordt tijdelijk vastgehouden in een buffer, bijvoorbeeld een vijver. Vervolgens wordt het verzamelde regenwater gezuiverd met een natuurlijk biofilter en ondergronds opgeslagen in het eerste watervoerend pakket. Tenslotte kan dit opgeslagen water worden gebruikt voor stedelijke toepassingen. Het water uit de natte maanden wordt geïnfiltreerd in de diepe bodem om zo in de droge maanden de ondiepe bodem nat te houden. Hierdoor blijven grondwaterstanden stabiel. Met dit systeem wordt bodemdaling vertraagd. Voor deze ontwikkeling won het bedrijf in 2018 de Klimaatadaptatie Challenge Zuid-Holland, in 2019 de Postcode Green Challenge en in 2020 de wereldwijde Urban Water Challenge.

Toepassingen

Er zijn al diverse toepassingen. In Rotterdam is er in de wijk Spangen een Urban Waterbuffer aangelegd. Het opgeslagen regenwater wordt in de zomer gebruikt als irrigatie van het voetbalveld van Sparta. Ook wordt er voor Klapwijk, gemeente Pijnacker Nootdorp een systeem uitgewerkt om in 2022 te bouwen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden