<p>De zoektocht naar een huis wordt er niet gemakkelijker op.</p>

De zoektocht naar een huis wordt er niet gemakkelijker op.

(Foto: Pixabay)

Regio bouwt maar helft van afgesproken aantal sociale huurwoningen

De negen gemeenten in de regio Haaglanden bouwen tot 2030 maar de helft van het sociale huurwoningen dat ze in 2017 met elkaar hebben afgesproken. Niet de beoogde 12.000, maar slechts 6.200. Dat kwam naar voren in een regionaal woningoverleg dat op 28 mei plaatsvond, aldus betrouwbare bronnen, die anoniem willen blijven.

Door Marcel de Jong

De gemeenten in de regio streven naar een gebalanceerd aanbod van woningen in de regio. In 2017 tekenden de gemeenten daarvoor het convenant ‘Gaten dichten’. In vervolg op deze overeenkomst, startten de gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland in 2019 een traject dat moest leiden tot concrete regionale woningmarktafspraken. Een belangrijk onderdeel daarvan was een betere verdeling van het aantal sociale huurwoningen in de regio. Zo gaat Delft het percentage sociale huurwoningen in Delft verkleinen. Andere gemeentes, zoals Westland en Pijnacker-Nootdorp, zegden toe het percentage sociale huurwoningen juist te laten groeien.

Die afspraken zijn later uitgewerkt in de woonvisies en woonagenda’s van Delft en andere gemeenten. In het najaar van 2020 kwamen de gemeenten met hun nieuwste plannen om de regionale afspraken te realiseren, biedingen geheten. Toen al bleek dat van de oorspronkelijke afspraken maar een deel gerealiseerd kon worden, met name op het gebied van sociale huurwoningen.

Niet openbaar maken

De gemeenten kwamen daarop met nieuwe biedingen, de tweede biedingen. Deze zijn dit voorjaar gebundeld en geanalyseerd door onderzoeksbureau RIGO. De uitkomsten van dit onderzoek bespraken de wethouders van de negen gemeentes op 28 mei. De aanwezigen werd met klem (‘bijna met het hand op het hart’) gevraagd de rapportage niet openbaar te maken.

Maar de helft geplande sociale woningen gerealiseerd

Uit de analyse van RIGO komt volgens de betrouwbare bronnen naar voren dat van de afgesproken 12.000 sociale huurwoningen tot 2030 er slechts 6.200 gebouwd worden. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘harde plannen’, aldus de bronnen. Die worden door RIGO omschreven als ‘plannen waarbij een omgevingsvergunning is verleend, plannen waarbij er een vastgesteld bestemmingsplan is of plannen waarbij er bindende contracten zijn.’ Er wordt ook over ‘zachte plannen’ gesproken. Dat zijn plannen waarvoor nog veel geregeld moet worden, zoals het aanpassen van bestemmingsplannen, het afschaffen van de verhuurdersverheffing van corporaties of het tekenen van intentieverklaringen. Zeer onzeker dus, aldus de betrouwbare bronnen. ‘Eigenlijk niet realistisch.’

Aanpassingen plan

Tijdens het overleg op 28 mei zijn veel op- en aanmerkingen op het rapport van RIGO gemaakt. Dit weekend, dan wel komende week ontvangen de deelnemers aan het overleg een bijgestelde versie. Het is de bedoeling dat corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten op 11 juni de definitieve versie goedkeuren. Daarna worden de plannen openbaar gemaakt, aldus de betrouwbare bronnen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden