<p>Het eerste drijvende zonnepark ter wereld.&nbsp;</p>

Het eerste drijvende zonnepark ter wereld. 

(Foto: Oceans of Energy)

Drijvende zonneparken op zee

Het is alweer 30 jaar geleden dat in 1991 het eerste windturbinepark in zee werd aangelegd. Dat gebeurde ten zuiden van Denemarken. Aanvankelijk heerste er scepsis. Maar door allerlei ontwikkelingen en leereffecten is deze technologie volwassen geworden. De prijs van de elektriciteit van deze parken is geweldig gedaald. Ligt er een zelfde toekomst voor zonneparken op zee in het verschiet?

Door Geert van Grootveld

Delft - In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 ongeveer 35 miljard kWh duurzame elektriciteit opgewekt wordt op land, met windturbines en met zonnepanelen. Daarnaast moet er 49 miljard kWh aan duurzame elektriciteit opgewekt worden op zee, en dat met uitsluitend windturbines. Het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen op zee valt buiten de afspraken tot 2030. Op zich is dat niet zo vreemd, want bij het opstellen van het Klimaatakkoord was deze technologie nog jong.

Oceans of Energy

Nu is dit wel anders. Het bedrijf Oceans of Energy, een startup voortkomend uit de TU Delft, is flink op weg om deze technologie te ontwikkelen. De eerste proefneming op de Noordzee vindt sinds het najaar van 2019 plaats. Het is het eerste drijvende zonneparksysteem ter wereld in open zee. De opstelling van 50 kW met zo’n 200 panelen heeft de zware voorjaarsstormen Ciara en Dennis in 2019, Bella in 2020, en Evert in 2021 doorstaan. Windsnelheden liepen op tot 110 kilometer per uur en golven bereikten hoogtes van zo’n 10 meter.

Zon op zee

Voor de ontwikkeling heeft de Nederlandse overheid een bijdrage verstrekt. Het doel dat daarbij voor ogen staat is om in eerste instantie drijvende zonneparken te bouwen waarmee productieplafonds van olie en gas van duurzame elektriciteit worden voorzien. Daarmee kan het gebruik van vervuilende diesel- en gasgeneratoren worden voorkomen. Vervolgens kunnen de zonneparken op zee verder groeien.

Zon op zee biedt mooie kansen. Vooral in combinatie met windparken. Bij windparken is al een elektriciteitsnet aanwezig. En de opwekprofielen van zon en wind vullen elkaar vaak goed aan. Het komt regelmatig voor dat er op zonnige dagen weinig wind is en dat het juist hard waait wanneer de zon zich niet laat zien. Hierdoor wordt de elektriciteit gelijkmatiger geproduceerd. En dat heeft grote voordelen. Het is beter voorspelbaar hoeveel elektriciteit er geproduceerd wordt. En het gelijkmatige productieproces kan bij een toekomstige waterstofproductie op zee grote voordelen bieden. Een volgende stap is om met een groter drijvend zonnepark te experimenteren in het te bouwen windpark Hollandse Kust Noord. Het gaat dan om een zonnepark van 500 kW, ofwel ongeveer 2000 zonnepanelen. De Europese Commissie heeft deze technologie nu ook in hun strategie opgenomen. Het consortium achter deze belangrijke ontwikkeling bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy. De eerste stappen op weg naar volwassenheid zijn gezet.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden