Foto:

CDA Delft heeft nieuwe lijsttrekker

Frank Visser is door de leden van CDA Delft gekozen als nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Hij gaat zich focussen op een dienstbare en betrouwbare overheid, aandacht voor MBO’ers in de stad en betaalbaar wonen voor starters en mensen met een modaal inkomen.

Frank Visser (34) is geboren in Thailand, getogen in Friesland en sinds 2016 woonachtig in de Kuyperwijk-Zuid. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is hij commissielid van de raadscommissie Sociaal Domein en Wonen en de raadscommissie Rekening & Audit. In die raadscommissies houdt hij zich bezig met onder andere werk, inkomen, zorg en de gemeentelijke jaarstukken. In het dagelijks leven werkt Visser als directiesecretaris bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Den Haag. Zijn politieke carrière is begonnen als bestuurslid en Internationaal Secretaris bij het CDJA en bestuurslid bij de Europese Christendemocratische jongerenorganisatie.

Drie focuspunten

Namens het CDA wil Frank werken aan een betrouwbare en dienstbare overheid. Een overheid die bereikbaar is. Die de menselijke maat hanteert. Die er oprecht op uit is om mensen van dienst te zijn, álle mensen, ongeacht hun afkomst, financiële en maatschappelijke situatie en inkomen. Een overheid die bovendien uitgaat van het goede in de mensen, die handelt vanuit vertrouwen, niet uit wantrouwen. Verder wil Visser zich inzetten voor vele duizenden Delftenaren die een MBO-beroep (zullen) uitoefenen. Denk eens aan de secretaresses, verpleegsters en politieagenten; zij zijn het cement van onze samenleving. In de derde plaats wil hij dat Delft ook een thuis blijft voor de middengroepen. Voor deze mensen is de situatie op de woningmarkt nijpend geworden. “Het is ontzettend nodig dat voor meer mensen betaalbaar wonen bereikbaar zal worden. Dat vraagt inzet, een lange adem en intensief samenwerken met Rijk en Provincie”, aldus Visser. “Voor mij zijn dit geen abstracte zaken. Ik wil die boodschap vanuit christendemocratisch denken concreet maken, merkbaar voor iedere individuele inwoner van de stad.”

Het bestuur van CDA Delft is erg verheugd met de benoeming van Frank Visser tot lijsttrekker. “We hebben met hem een goede opvolger van Rob van Woudenberg” aldus Jerney Jansen-Jüdell, voorzitter van CDA Delft.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden