Foto: Atelier Groenblauw

Alternatief voor megaschool in Tanthof

Goed onderwijs, goed wonen

Als de basisscholen in Tanthof-Oost en in Tanthof-West opnieuw worden gebouwd op hun huidige plek, is er ruimte voor 73 woningen in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Dat zijn maar 19 woningen minder dan wanneer deze gebieden volledig uit woningbouw bestaan. Dat blijkt uit een analyse van de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof in samenwerking met architectenbureau Atelier Groenblauw uit Delft.

Aanleiding voor de analyse zijn de plannen van de gemeente Delft om een megaschool te bouwen op de plek van de kinderboerderij en kindertuin in Tanthof. Het College van B&W neemt hierover binnenkort een voorgenomen besluit. De Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof heeft de gemeente meermaals opgeroepen de zogenoemde ‘nuloptie’ te onderzoeken: herbouw van de scholen op hun huidige locatie in combinatie met rijtjeshuizen en (senioren)appartementen op de scholen. De visualisaties van Atelier Groenblauw laten zien dat dit heel goed kan.

Twee kleinschalige schoolcomplexen

Uitgangspunt is twee scholencomplexen van één bouwlaag, die elk zo’n 500 leerlingen kunnen huisvesten (de helft van de megaschool). Op de huidige locatie van de basisscholen aan de Bikolaan in Tanthof-West komen 14 appartementen op de school. Er is ruimte voor circa 16 parkeerplaatsen. Op de huidige locatie van de basisscholen aan de Fuutlaan is plaats voor 14 (senioren)woningen op de school en 35 rijtjeshuizen in de omgeving met ruim voldoende parkeerplaatsen. Op de Derde Werelddreef wordt de huidige basisschool (Eglantier) vervangen door 10 rijtjeshuizen en circa 10 parkeerplaatsen. Bij elkaar opgeteld zijn dit 73 woningen, slechts 19 woningen minder dan de gemeente Delft op deze locaties wil realiseren op basis van genormeerde berekeningen.

Aantrekkelijke en veilige omgeving

De uitwerking van Atelier Groenblauw laat een veel gunstiger beeld zien dan de uitwerking van architectenbureau Onix van de megaschool. Zo zijn de scholen/appartementencomplexen met een of twee bouwlagen veel aantrekkelijker dan de megaschool van maar liefst 3,5 bouwlaag hoog. De scholen zelf zijn veel kleiner en dat is goed is voor de beleving en de kwaliteit van het onderwijs. Rondom de twee schoolcomplexen is bovendien veel ruimte, met grote speelpleinen van elk zo’n 900 vierkante meter, en er is nog steeds genoeg groen in de buurt. Voor de sportlessen kunnen de leerlingen gebruikmaken van de direct aangrenzende sporthallen. Dat is beter dan de ‘beweegbox’ die bij de megaschool wordt gebouwd, of de sporthal aan de Slauerhofflaan, aan de overkant van de Kruithuisweg (10 minuten reistijd van de megaschool). Bovendien zijn de nieuwe schoolcomplexen voor 90% van de scholieren op loopafstand bereikbaar (binnen 500 meter).

Scholen op hun plek voorkomen verkeersproblemen

Als er een megaschool op de plek van de kinderboerderij en de kindertuin in Tanthof komt, is deze nog maar voor een kwart van de leerlingen op loopafstand bereikbaar. Driekwart zal met de auto worden weggebracht, of gaat fietsend naar school. Dit levert veel parkeeroverlast en verkeersproblemen op.

Om naar de megaschool te fietsen, moet een deel van de smalle landbouwweg Abtswoude verkeersveilig worden gemaakt. Veel oplossingen die verkeersbureau Antea daarvoor aandraagt zijn echter ongeloofwaardig en onwerkbaar. Denk aan het afsluiten van de weg, terwijl er veel auto- en vrachtverkeer is voor de boerderijen aan Abtswoude. Of eenrichtingsverkeer, waarbij het verkeer 14 kilometer moet omrijden door Midden-Delfland. De enige twee verkeersveilige oplossingen zijn een nieuwe weg tussen de Willem Dreeslaan en Abtswoude en de Derde Werelddreef en het Sint Maartenrechtpad. Beide peperdure routes gaan dwars door het natuurgebied bij het Sint Maartensrechtpad. Dat is totaal onacceptabel.

Sneller bouwen

Met twee nieuwe en kleinschalige schoolcomplexen in Tanthof-Oost en Tanthof-West kunnen scholen goed onderwijs bieden en kan de gemeente Delft woningen realiseren in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. De scholen kunnen sneller worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd. Zo kunnen de scholen hun exploitatietekort binnen een paar jaar oplossen. De kinderboerderij en kindertuin in Tanthof zoals we die nu kennen kunnen blijven bestaan, met behoud van kostbaar groen en recreatie. Sociale voorzieningen als jeugdhonk De Border, de Skatebaan en eetcafé-bar Tanthof blijven intact.

Wat is en doet de Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof

Een stukje groen met een paar geiten en konijnen in Tanthof. Dat blijft er over als er een megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem komt. Bijna niets. Een unieke recreatie- en natuurplek dreigt te verdwijnen. Mooie natuur en kostbaar groen in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied. Onveilige verkeerssituaties en parkeeroverlast. Dat mag niet gebeuren. Wij zijn een groep verontruste wijkbewoners, de Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, de Stichting Kindertuinen Delft, Stichting Behoud het Park en Natuurlijk Delfland. De petitie voor het behoud van de kinderboerderij en kindertuin de Boterbloem is inmiddels door bijna 7.000 personen getekend.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten