<p>Voorzitter Wim van Leeuwen (links) en Hans van Berckel brengen het schilderij terug in Delft.</p>

Voorzitter Wim van Leeuwen (links) en Hans van Berckel brengen het schilderij terug in Delft.

18de eeuws altaarstuk terug in Delft

Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft heeft een achttiende eeuws schilderij dat in de achttiende en negentiende eeuw in de huiskapel van de familie van Berckel in Delft hing terug kunnen brengen naar Delft.

De stichting kreeg een vraag of zij dit schilderij van 1,60 bij 2 m, als Delfts kerkelijk erfgoed kon beschouwen en het een plek kon geven waar het voor anderen te zien zou zijn. De speurtocht die volgde heeft ertoe geleid dat het bestuur het schilderij als Delfts kerkelijk erfgoed heeft betiteld. Deze week is het teruggebracht naar Delft. De speurtocht leidde door een literatuuronderzoek (meer was er in coronatijd niet haalbaar) tot een enorme schat aan verhalen over het geslacht van Berckel. Tussen 1700 en 1900 heeft de familie heel veel voor Delft betekend. De van Berckels hebben zowel na de reformatie als na de herstelde vrijheid van het katholieke geloof door Napoleon aan de basis gestaan van de katholieke (schuil-) kerken in Delft. Maar ook op bestuurlijk vlak hebben de van Berckels bijna een eeuw lang de stad bestuurd. Een van de belangrijkste van Berckels was Henricus van Berckel die tijdens de Napoleontisch tijd toetrad tot het stadsbestuur, diverse veranderingen meemaakte en in 1824 wethouder werd, waarna hij in 1840 als burgemeester werd benoemd

Hij kreeg te maken met een failliete stad (door de oorlogen die Napoleon voerde was eigenlijk heel Nederland failliet en armoedig). Zijn inzet leidde ertoe dat de eerste ontwikkelingen van herstel van de stad optraden. Maar ook op het gebied van de sociale kant hebben de van Berckels grote bijdragen geleverd: de bestrijding van de armoede en het verbeteren van het onderwijs waren belangrijke punten. De speurtocht naar de van Berckels leidde tot een boek van 125 pagina’s dat de voorzitter van de stichting, Wim van Leeuwen, zaterdagochtend 3 juli in de Maria van Jesskerk zal presenteren. Om 10.00 uur houdt Wim van Leeuwen de lezing over de van Berckels. De ochtend zal tot circa 12.00 uur duren. Daarna overhandigt hij de eerste boeken aan twee leden van de familie van Berckel en burgemeester Marja van Bijsterveldt. Aansluitend is het boek te koop.

De lezing is gratis. Wel is aanmelden vooraf noodzakelijk via skeddelft@gmail.com. Deze ochtend is ook het altaarstuk in de kerk te bewonderen. De kerk is vanaf 9.30 uur geopend.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden