In Delft worden vooral kleinere - en dure - appartementen gebouwd. Er worden juist weinig woningen voor gezinnen gebouwd.
In Delft worden vooral kleinere - en dure - appartementen gebouwd. Er worden juist weinig woningen voor gezinnen gebouwd. (Foto: Marcel de Jong)

Gezinnen vinden moeilijk een woning

De komende jaren worden er vooral kleinere appartementen in Delft gebouwd. Dat blijkt uit de Woonmonitor Delft 2021. Het gevolg is dat gezinnen steeds moeilijker een woning in de stad kunnen vinden. Wethouder Karin Schrederhof (PvdA) maakt zich daar zorgen over.

Door Marcel de Jong

Delft - Van de geplande woningen bestaat 85% uit appartementen. Verder blijkt dat de nieuwe woningen gemiddeld kleiner zijn dan de huidige huizen in Delft. De gemiddelde oppervlakte van de huidige woningen bedraagt 89 m2. De nieuwbouwwoningen waar al een vergunning voor is afgegeven, bedraagt 72,9 m2. 

De komende jaren wordt vooral ingezet op de bouw van kleinere woningen. Zo heeft twintig procent van de geplande huizen een grootte van 30 tot 40 m2. Vijftien procent bestaat uit appartementen van 50 tot 60 m2. Veelal gaat het hierbij om tweekamerappartementen. Daarnaast bestaat 16% van de woningen uit kleinere driekamerappartementen van 70 tot 80 m2. Opvallend is dat er weinig ruimere driekamer- of kleinere vierkamerwoningen worden gebouwd.

Onevenwichtige stad

Het gemeentebestuur merkt op dat de focus op kleinere appartementen ertoe zou kunnen leiden dat Delft een stad wordt waarin vooral jonge mensen en ouderen wonen. De beroepsbevolking en gezinnen dreigen hierdoor ondervertegenwoordigd te worden. 

Karin Schrederhof vindt dit een ongewenste situatie. ‘Je houdt de onevenwichtigheid tussen de verschillende soorten huishoudens in stand. Hiermee bedoelen we dat er minder snel gezinnen in de stad blijven of gaan wonen als het aanbod bestaat uit kleinere woningen. Gezinnen hebben namelijk vaker de behoefte aan grotere huizen. Het vertrek van gezinnen heeft ook invloed op andere zaken die belangrijk zijn voor een stad. Zo komen er bijvoorbeeld minder aanmeldingen op scholen en (sport)verenigingen zien hun ledenaantallen teruglopen. 

De wethouder is van mening dat kleinere woningen niet zorgen voor de gewenste doorstroming. ‘Dit is wel nodig voor een gezonde woningmarkt. De 55+ers (ook wel empty-nesters genoemd) willen bijvoorbeeld niet doorstromen naar een één- of tweekamerwoning, maar naar een ruimere driekamerwoning. Wanneer deze 55+ers naar een ruimere woning doorstromen, laten zij vaak een ruime eengezinswoning achter. Hier kunnen vervolgens gezinnen in wonen. Die laten dan weer een woning achter waar jonge starters in kunnen wonen.’ 

Meer kleine huishoudens

Marcel Harinck, raadslid van STIP, is van mening dat het bouwen van wat kleinere appartementen goed aansluit bij de veranderende samenstelling van de bevolking. ‘De komende jaren groeit het aantal één- en tweepersoonshuishoudens namelijk. Die hebben vooral behoefte aan wat kleinere appartementen.’  

Doorstroom stimuleren 

Harinck ziet in de plannen kansen voor gezinnen om een woning in Delft te vinden. ‘De bouw van al die appartementen draagt bij aan een betere doorstroom op de woningmarkt. Je ziet dat veel ouderen in grote woningen wonen. Een deel van hen wil best kleiner wonen, of in een huis waar alles gelijksvloers is. Meer appartementen vergroot de kans dat ouderen die overstap kunnen maken. En daardoor komen er woningen voor gezinnen vrij.’ 

Daarvoor zijn wel ondersteunende maatregelen nodig, stelt Harinck. ‘Ik denk daarbij aan de doorstroommakelaar. Die kan ouderen vragen naar hun woonwensen en hen stimuleren te verhuizen naar een appartement.’

Karin Schrederhof vindt het belangrijk om de woningmarkt zo te sturen dat ook gezinnen en werkende mensen een woning kunnen vinden in Delft. ‘Dat kan bijvoorbeeld door prestatieafspraken met woningcorporaties te maken en het instellen van een doelgroepverordening’. Hierin worden afspraken gemaakt over de bouw van woningen voor specifieke groepen, in dit geval gezinnen. Verder wijst Schrederhof erop dat door nieuwe regelgeving het verkameren van eensgezinswoningen zeer moeilijk is geworden. Ze spreekt zelfs over ‘stimuleringsmaatregelen voor het ‘ontkameren van woningen en als eengezinswoning op de markt te brengen.’

Dit is het derde artikel in een reeks berichten over de Delftse woningmarkt. Op 8 en 15 september verschijnen uitgebreide reportages in de Delftse Post en bij Omroep Delft. Mogelijk door steun van het Mediafonds Delft.

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten