Foto: Arnold van Adrichem

Midden-Delfland bruist van activiteiten

Ooit bestond Midden-Delfland uit 6600 ha grasland, zo’n 13 000 voetbalvelden. Om te voorkomen dat Delft en Schiedam tegen elkaar groeiden, zijn tegen deze steden recreatiegebieden aangelegd. Daardoor bestaat het gebied nu naast grasland en glastuinbouw ook uit 3 000 ha voor natuur en recreatie. Het gebied is door een groot aantal gemeenten omgeven. In totaal wonen er ongeveer 2 miljoen mensen. In Midden-Delfland zijn 50 veehouders actief.

Door: Geert van Grootveld

Delft - Het bruist er van de activiteiten met veel aandacht voor duurzaamheid. Kringlooplandbouw is een bedrijfsvoering die afgestemd is op het gebruik van op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van externe input. Er is respect voor natuurlijke systemen en de kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere termijn. Het kringloopcertificaat speelt hierbij een belangrijke rol. In Midden-Delfland zijn er 34 boeren mee bezig. De resultaten liegen er niet om. In een periode van 10 jaar is de uitstoot van ammoniak en nitraat met 38% teruggebracht. En de uitstoot van fosfaat is zelfs negatief, hetgeen wil zeggen dat er fosfaat aan het gebied wordt onttrokken. Dit zijn successen om “U” tegen te zeggen.

Samenwerking

Kenmerkend is de goede samenwerking tussen LTO, de gemeente Midden-Delfland, het Hoogheemraadschap Delfland, de Provincie, bedrijven, en kennisinstellingen. En dat is niet verrassend. De belangen van deze partijen vullen elkaar aan en ze versterken elkaar. Stad en land hebben elkaar nodig. Een symbiose in het groot.

Korte ketens

Een voorbeeld is het bedrijf van Arnold van Adrichem, in Schipluiden. Het bedrijf telt 65 koeien. Hij doet al 17 jaar aan kringlooplandbouw en heeft hier ook een certificaat van. Het structuurrijke, eiwitbevattende voer komt zoveel mogelijk van (het eigen) grasland. Dus, korte ketens. Eiwitarm voer wordt ingekocht. De producten worden regionaal en lokaal afgezet via Zuivelcoöperatie Delflandshof. Ook hier weer korte ketens, nu van producten naar de klant. Dat is zeer wel mogelijk, want feitelijk wordt het Midden-Delfland omgeven door 2 miljoen klanten. Van Adrichem doet meer. Hij werkt samen met de agrarische natuurvereniging Vockestaert. Onder meer voor het aanleggen van natte plekken voor de weidevogels. Dit is een vorm van natuur inclusieve landbouw. 

Symbiose in het klein

Zijn bedrijf is met zonnepanelen en zonneboilers zo goed als energieneutraal. Het gebruik van kunstmest wordt onder meer beperkt door het gebruik van vlinderbloemigen. Deze zijn in staat om stikstof uit de lucht om te zetten in ammonium, een belangrijk nutriënt. De vlinderbloemigen nemen in hun wortelknollen bepaalde bacteriën op die de stikstof omzetten. Ammonium is de voedingsstof van de plant en in ruil hiervoor krijgen de bacteriën koolhydraten die de plant met fotosynthese aanmaakt. Een symbiose in het klein.

Ik heb met veel plezier de afgelopen jaren verhalen over innovatie en duurzaamheid in Delft geschreven. Er gebeurt erg veel. De mensen zijn enthousiast. De ondernemers zien businesscases. Onderzoekers werken aan nieuwe mogelijkheden. De Delftse Post bood een mooi podium. Veel dank daarvoor. De 50 verhalen die ik geschreven heb, wil ik binnenkort in een boekje uitbrengen.Geert van Grootveld

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten