Marktdag aan het begin van de twintigste eeuw.
Marktdag aan het begin van de twintigste eeuw.
terug in de tijd

Terug in de Tijd: Al in 1536 werd de weekmarkt op de donderdagen gehouden

Amateurhistoricus Henk van der Beek vervolgt zijn verhaal over de Markt. Nadat de Nieuwe Kerk was voltooid, kwamen er keien te liggen.

DELFT - Ten oosten van het plein, waar nu de kerk staat, lag in vroeger tijden het Galgenveld. Hier stond de houten galg en rondom dit Galgenveld ruiste het riet. In 1584 vond op de Markt de terechtstelling plaats van Balthasar Gerards. Met het bouwen van de kerk is begonnen in 1381, aanvankelijk was dit een houten gebouw, dat later vervangen werd door een stenen kerk, die in 1474 werd voltooid. Op oude gravures zijn de meeste huizen op de Markt voorzien van trapgevels, die goed samengaan met de bouwstijl van stadhuis en kerk. Op de Markt is de bijbel voor het eerst in het Nederlands gedrukt in 1477 bij Jacob van der Meer. De brug tussen Jacob Gerritstraat en Markt heet daarom de Bijbelbrug. Aan de winkel waar de banketbakkerij van J.T.A. van Leeuwen is, hangt een houten bijbel. De twee panden ernaast hebben twee zeventiende-eeuwse tuitgevels met latere winkelpuien; de percelen zijn grondig hersteld en ontpleisterd in 1962/1663. Architect en beeldhouwer Hendrik de Keijzer maakte in 1613 het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk. Hij kon daarna meteen door naar de volgende opdracht. In 1618 brandde het stadhuis namelijk af. Het werd herbouwd naar het ontwerp van De Keijzer rondom het oudste gebouw dat Delft nu nog heeft, een belfort genaamd het Oude Steen.

Keien en klinkers

Vorige week schreef ik dat het plein vroeger onbestraat was en daarom 'marktveld' werd genoemd. In 1484 werd de Markt met keien bestraat en 80 centimeter opgehoogd. De keien zijn in 1858 vervangen door klinkers. In Delft waren dag-, week- en jaarmarkten, op de markten werd van alles verkocht. Er wordt in 1536 gesproken over 'de oude gewoonte des donderdags een vrije weeckmarckt te houden'. Op die dag werden onder meer in tenten en kramen allerlei goederen, zoals schoenen, kousen, hoeden, petten etcetera verkocht. in 1886 verscheen het standbeeld van Hugo de Groot op de markt.
En dan nog een andere kwestie. Is de Markt eigenlijk een eiland? De grote Markt wordt door de Delftse geschiedschrijver Van Bleiswijck beschreven als 'de markt, die in het middelpunt, als 't hart van de stad is gelegen en gelijk als door hare aderen voedsel aan al de anderen geeft'; een eiland, rondom grachten, bruggen en straten.

Reageren: stuur een email naar redactie.dp@persgroep.nl

Meer berichten