terug in de tijd

Het Wapen van Savoyen

De tijd staat niet stil. Dat 60 jaar geleden het Archief op het Oude Delft 169 zijn intrek nam, zullen niet veel mensen weten. Nu het Archief verhuisd naar Den Hoorn is, heb ik gekeken hoe dat toen in zijn werk is gegaan.

De restauratie van dit pand nadert haar voltooiing. Kort geleden is het steigerwerk verdwenen. De fraaie gevel laat zich door iedereen, die de Oude Delft passeert, bewonderen. Achter het pand is het betonnen archiefdepot gebouwd, dat reeds voor een gedeelte in gebruik werd genomen. Het gebouw zelf wordt bestemd voor huisvesting van de administratieve diensten van het Gemeentearchief en van de leeszaal. Tevens zal het secretariaat van de Culturele Raad voor Zuid-Holland erin worden gevestigd. Met de restauratie van het historische gebouw is in 1953 een aanvang gemaakt, doch reeds in 1950 was aan prof. N. Lansdorp opdracht gegeven plannen te maken. Op 27 juni 1951 besloot de gemeenteraad tot de bouw van het archiefdepot. Tot uitvoering kon het aanvankelijk niet komen, doordat de investeringscommissie bezwaren had. Nadat enige leden van die commissie de onhoudbare situatie op het archief zagen, werd in augustus de rijksgoedkeuring verleend. Op 1 april 1953 voteerde de raad ƒ295.000 voor de bouw van het depot en op 25 november ƒ185.000 voor de restauratie. Het mooie huis werd al eerder gerestaureerd in de oude stijl. Dat was in 1915. De gemeente werd toen beloond met de gouden erepenning van het Gijsbert Hodenpijlfonds. In 1789 werd het verkocht aan de gemeente Delft. Deze wist er wel raad mee. Het werd ingericht als kazerne en legerde er een afdeling artillerie in. (Ja, men wist wel hoe men met historische gebouwen moest omspringen).

Meer berichten