Logo delftsepost.nl


Het sportcongres was in de Prinsenhof (Foto Sportraad/Roel van Dorsten)
Het sportcongres was in de Prinsenhof (Foto Sportraad/Roel van Dorsten) (Foto: Sportraad/Roel van Dorsten)

Het Delftse Sportcongres

Delft - Vrijdag was het Sportcongres. Na opening door Sportraadvoorzitter Wicher Schreuders en sportwethouder Raimond de Prez volgde de presentatie van de conceptvisie voor sport en bewegen door Rob de Vries van onderzoeksbureau Drijver & Partners.
Het bestuur van de Sportraad Delft heeft ruim een jaar geleden, tijdens de discussies rondom bezuinigingen in de sportsector en het besluit tot sluiting van twee sportlocaties, de wethouder gevraagd om te komen met een volwaardige Sportnota. Drijver & Partner stelde een conceptnota op met ambtenaren, Sportraad en een Klankbordgroep. De conceptnota 2017-2025 gaat over stimuleren van sport en bewegen, achtergebleven accommodaties in Delft, de meerwaarde van sport en de noodzaak verenigingen te vitailiseren. Belangrijk is de ambitie van 15.000 nieuwe woningen tot 2040. Die inwoners willen ook sporten. De conceptnota schetst vier looplijnen: Stimuleren sport en bewegen. Vitaliseren verenigingen en maatschappelijke meerwaarde. Versterking sportaccommodaties. Aanpassing openbare ruimte en toegankelijkheid van de sportparken. Daarna volgde een voordracht van Berend Rubingh (MtoM Consultants) over de veranderende rol voor besturen van verenigingen. Gert Jan Lammens (Rotterdam SportSupport) vertelde hoe het in Rotterdam gaat met ondersteuning van besturen en vrijwilligers van sportclubs. Beide sprekers boden stof voor nadere invulling van het sportbeleid.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox