Op een KinderzwerfboekStation kunnen kinderen gratis een boek  uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind.
Op een KinderzwerfboekStation kunnen kinderen gratis een boek uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind. (Foto: Kinderzwerfboek)

Staatssecretaris Tamara van Ark opent 2000e KinderzwerfboekStation in Delft

Een heuse mijlpaal is bereikt. Vanaf donderdag 11 januari zijn er 2000 KinderzwerfboekStations in Nederland. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opent op 11 januari om 11.30 uur op Basisschool De Ark het 2000e Station samen met Jan Wezendonk, directeur/bestuurder van Nationaal Fonds Kinderhulp. Van Ark leest voor uit haar eigen favoriete kinderboek en stuurt het daarna uit zwerven.

Delft - Er zijn in Nederland veel kinderen die weinig tot geen boeken in huis hebben, omdat de ouders deze simpelweg niet kunnen betalen. Sinds 2010 zet Kinderzwerfboek zich in om kinderboeken beschikbaar te maken voor álle kinderen in Nederland. Samen vele kinderen, ouders, scholen en maatschappelijke organisaties worden kinderboeken uit zwerven gestuurd en KinderzwerfboekStations opgericht. Met trots kondigt Kinderzwerfboek aan dat op 11 januari het 2000e Station wordt geopend door Staatssecretaris Tamara van Ark.

Over Kinderzwerfboek

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp en stimuleert kinderen in Nederland om leuke boeken te lezen. Het initiatief richt zich in het bijzonder op wijken waar kinderen thuis weinig tot geen boeken hebben. Lezen vergroot het taalkundig inzicht van kinderen, daarmee verbetert hun toekomstperspectief en wordt de kans dat ze in armoede terecht komen kleiner. Nog steeds verlaat in Nederland 15% van de kinderen het basisonderwijs met een taalachterstand. Vaak gaat dit om kinderen die in armoede opgroeien. Kinderzwerfboeken zijn boeken met een zwerfsticker die zwerven van kind naar kind. Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten op scholen, in ziekenhuizen, winkels, treinen of in een KinderzwerfboekStation. Een KinderzwerfboekStation is een plek waar kinderen gratis een boek mogen uitzoeken en meenemen naar huis. Na het lezen wordt het boekje doorgegeven aan een ander kind.

De opening is op donderdag 11 januari vanaf 10.30 uur in Basisschool de Ark.

Andere locaties in Delft met een KinderzwerfboekStation zijn De Parkschool, De Horizon (Poptahof en Brahmslaan), Delftse Daltonschool, De Bonte Pael, Kinderopvang Bam, SKD Kinderopvang en Christelijke Basisschool de Ark

Meer berichten

Shopbox