De Delftse gemeenteraad in vergadering bijeen (Foto: Erwin Dijkgraaf)
De Delftse gemeenteraad in vergadering bijeen (Foto: Erwin Dijkgraaf) (Foto: Erwin Dijkgraaf)

Raadslid: een baan naast je baan

De aflevering over lokale politiek van deze week gaat over de gemeenteraad. Een belangrijk onderdeel van de lokale politiek. Tijd om te bekijken wie er in de gemeenteraad zitten en wat zij doen.

Delft - Als inwoner van een gemeente krijg je te maken met onderwerpen zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. Je wil er misschien ook wat over zeggen. Dat kan via de gemeenteraad. De raadsleden in de gemeenteraad zijn er om jou, als inwoner, te vertegenwoordigen.

Bestuur

Het bestuur van iedere gemeente bestaat uit twee delen; de gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders (b en w). De gemeenteraad maakt plannen en het college van b en w voert deze uit. Het is niet zo dat de raadsleden de hele dag bij elkaar zitten om plannen te maken, juist integendeel. De functie van raadslid is een nevenactiviteit die de raadsleden uitvoeren náást hun andere werkzaamheden. Voor het bedenken van plannen, luisteren de raadsleden goed naar inwoners, verenigingen, belangengroepen en bedrijven in de gemeente. Ook laat de raad zich adviseren door commissies, daarover een andere keer meer.

Bezige bijen

Het zijn bezige bijen, die raadsleden. Stukken lezen, vergaderen, maatschappelijk overleg met clubs, verenigingen en wijkraden, partijbijeenkomsten en persoonlijke contacten met inwoners zijn voor raadsleden dagelijkse kost. Waarom wil een raadslid dit nou doen? Genoeg andere manieren om je vrije tijd te besteden, zou je denken.

Leden van de gemeenteraad kunnen heel uiteenlopende redenen hebben om zich lokaal in te zetten. Je kunt de inwoners van je eigen gemeente vertegenwoordigen, of omdat je je eigen talenten wil ontwikkelen, je netwerk vergroten of bijvoorbeeld uit onvrede. Een ding is duidelijk: de meesten zullen het niet doen voor het geld.

Wat verdient dat nou?

Een ongewone vraag die je normaal niet zo snel aan iemand zou stellen. Dat is toch een beetje onbeleefd. Niets is minder waar voor raadsleden: hun salaris valt namelijk gewoon te vinden op het internet. Nou ja salaris... zoals de titel al doet vermoeden is het raadslidmaatschap niet een fulltime baan, maar doe je het er 'een beetje bij'.

Het geld dat een raadslid dan ook ontvangt is meer een vergoeding, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Hoe hoog die vergoeding is, hangt niet af van de prestaties van het raadslid, maar van het inwoneraantal van de gemeente. Zo krijgen raadsleden uit kleine gemeentes tot 8 duizend inwoners zo'n 250 euro per maand. Voor gemeenten groter dan 375 duizend inwoners is de vergoeding ruim 2350 euro per maand.

Kan ik ook raadslid worden?

Er zijn enkele voorwaarden om de functie te mogen vervullen. Je moet minimaal achttien jaar zijn, niet zijn uitgesloten van het kiesrecht en wonen in de gemeente waar je raadslid wilt worden. Raadsleden zijn meestal eerst actief binnen een lokale of landelijke politieke partij. Je kunt jezelf voordragen als kandidaat voor op de kieslijst waarna je wel of niet door de politieke partij wordt geselecteerd. Is de kandidaat door de inwoners verkozen tot raadslid, dan wordt dit door het afleggen van een eed officieel gemaakt.

Vergaderen

De gemeenteraad vergadert één of twee keer per maand. Ook zijn er maandelijks vergaderingen van verschillende commissies en er zijn inspreekavonden over specifieke thema's.

Ben je benieuwd hoe de vergaderingen eraan toegaan? Raadsvergaderingen zijn in de regel openbaar en kun je dus gewoon bijwonen. Maar houd er dan wel rekening mee dat ze niet met een uurtje klaar zijn: sommige vergaderingen gaan wel door tot het einde van de avond!

Er zijn daarnaast ook gemeentes waar je (live)uitzendingen op de website van de gemeente kunt meekijken. Zo kun je eenvoudig vanuit huis zien of er beschaafd wordt gekeuveld of stevig wordt gediscussieerd.

Invloed van inwoners

Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen op de gemeenteraad. Zo is er het recht op spreektijd tijdens het inspraakuur. De raad hoort dan jouw mening. Je kunt je hiervoor vooraf aanmelden bij de griffier. De griffier is een belangrijk persoon voor een gemeenteraad: hij ondersteunt de raad en levert bijvoorbeeld de gevraagde stukken aan. Binnenkort in deze rubriek meer over de griffier. Ook kunnen inwoners een raadslid apart benaderen voor een afspraak.

Vier jaar lang

De gemeenteraad wordt gekozen voor vier jaar. Een belangrijke manier om invloed uit te oefenen op de gemeenteraad is door te stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart 2018 kun je stemmen welke raadsleden jou de komende vier jaar vertegenwoordigen.

Meer berichten