Christine Bel, lijsttrekker D66: 'De noodrem van het raadgevend referendum kan heel waardevol zijn.'
Christine Bel, lijsttrekker D66: 'De noodrem van het raadgevend referendum kan heel waardevol zijn.' (Foto: Marcel de Jong)
Raadsverkiezingen2018

D66 wil belastingen verlagen

Door: Marcel de Jong

Delft is een van de duurste gemeenten. Dat moet anders, vindt Christine Bel, fractievoorzitter van D66. Op den duur moeten de gemeentelijke belastingen op het landelijk gemiddelde liggen. De afgelopen vier jaar was D66 lid van het college. "Geen makkelijke tijd, erkent Bel. Met financiële problemen door Spoorzone, Harnaschpolder en Bastiaansbrug. We zijn er trots op dat we de stad weer financieel gezond hebben gekregen."

Delft - Een strak begrotingsbeleid en verhoging van de gemeentebelastingen hielpen daarbij. Die liggen voor meerpersoonshuishoudens op dit moment bijna 16,8% boven het landelijk gemiddelde. Ongewenst meent Bel. "De stad moet aantrekkelijk blijven om in te wonen." Het verlagen van de belastingen zal geleidelijk gaan. "We willen kunnen blijven investeren in een groene en duurzame stad."

Technische innovatieve stad

D66 wil Delft meer als innovatieve techniekstad profileren. "We staan bekend om onze rijke historie. Daarnaast moeten we de techniekwereld van de TU een plek geven in ons profiel. De campus moet de stad worden, de stad de campus. Het is belangrijk dat de TU haar technische innovaties zichtbaar maakt voor bewoners en toeristen. Dat willen we faciliteren en stimuleren. Anderzijds moet de campus aantrekkelijk worden voor bewoners. Denk daarbij aan koffiewinkels, lunchrooms. Het moet een plek zijn waar iedereen graag komt."

Tweedeling stoppen

Volgens het gemeentefonds zijn in Delft de verschillen tussen rijk en arm groot. Bel vindt het belangrijk de tweedeling te verkleinen. "Onderwijs speelt daar een sleutelrol bij. We hebben fantastisch onderwijs op universitair en hbo-niveau. We moeten ook inzetten op versterken van vmbo- en mbo-onderwijs. Daarnaast is het belangrijk om werk voor laaggeschoolden te creëren. We moeten kijken naar de ruimtelijke indeling van de stad. Wat is waar mogelijk? Verder moeten we met de TU en ondernemers onderzoeken waar behoefte aan is. D66 wil in de dienstverlening onderzoeken naar waar problemen vandaan komen. De mens moet centraal staan, niet de regels. We kunnen wel allemaal boetes opleggen aan mensen die de verplichtingen rondom hun uitkering niet nakomen. Maar dat heeft weinig zin bij mensen die geen geld hebben of kampen met psychische problemen. Het is beter oplossingen te zoeken voor achterliggende problemen."

Veranderen woningmarkt

D66 wil de woningmarkt aanpakken. Voor hoogopgeleide inwoners moeten er meer middeldure huur- en koopwoningen gebouwd worden. Verder wil D66 met de woningcorporaties overleggen over het verbouwen van sociale huurwoningen tot huizen in het middensegment. Duurzaamheid en vergroening zijn daarbij de uitgangspunten.

Correctief referendum

Opvallend is dat D66 de inwoners via een correctief referendum inspraak wil geven in het beleid. Daarmee verschilt de lokale fractie van de landelijke lijn. Bel: "Kijk, over EU-verdragen is het lastig om de bevolking inspraak te geven. Op gemeentelijk niveau gaan besluiten over concrete zaken. Dan kan het raadgevend referendum waardevol zijn."

Meer berichten