Foto: Jan Pothof
Raadsverkiezingen2018

Hoe stemmen Delftse ouderen?

Delft - In de jaren 2017-2019 is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht werd ingevoerd. Dat is bepaald niet zonder slag of stoot gegaan. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd, de vrouwen volgden in 1919. Maar hoe kiest Nederland nu? Sinds de opkomstplicht in 1970 is afgeschaft nam de opkomst gestaag af. In 2014 was er bij de gemeenteraadsverkiezingen een opkomst van 54%. Samen met de samenwerkende ouderenbonden in Delft kijken wij in deze rubriek wat de gemeenteraadsverkiezingen voor de ouderen in Delft kunnen betekenen. Op woensdag 28 februari organiseren zij een verkiezingsdebat in het Stadskantoor.

Hoe zit het eigenlijk met de oudere Delftenaar? Gaan zij stemmen en waarom juist wel of niet, of twijfelen ze nog? We vroegen het na op straat. Redenen om te stemmen: "Elke stem telt. Op deze manier heb ik invloed op wat er gebeurt in de stad." "Die ene stem van mij kan doorslaggevend zijn. Ik ga een beetje rondkijken en wat me het meest aanspreekt ga ik voor stemmen." Reden om niet te stemmen of te twijfelen: "Vaak spreken de partijen en standpunten elkaar tegen, ik vind dat lastig, als ik eruit ben ga ik stemmen." "Pas als ik voldoende informatie heb over de partijen ga ik stemmen." "Ik zie er het nut niet van in. Volgens mij doet die ene stem van mij er niet toe."

Genoeg reden dus om het verkiezingsdebat te bezoeken en u goed te laten informeren door de verschillende partijen. De zaal is open om 19.00 uur en het debat duurt tot 21.45 uur. De toegang is gratis en voor koffie en thee in de pauze wordt gezorgd. Graag aanmelden bij: ch.den.hartog@kpnmail.nl.

Meer berichten