Hoe bereikbaar en hoe benaderbaar is Delft voor haar burgers en vooral voor de oudere niet-zo-digivaardigen?
Hoe bereikbaar en hoe benaderbaar is Delft voor haar burgers en vooral voor de oudere niet-zo-digivaardigen? (Foto: Jan Pothof)
Raadsverkiezingen2018

Ouderen en de portemonnaie

Officieel is inkomensbeleid een zaak voor het Rijk en niet voor de Gemeente. Bij het inkomensbeleid heft het Rijk belasting naar draagkracht. Maar voor het besteedbaar inkomen van de burger is niet alleen het rijksbeleid van belang. Ook gemeentebeleid raakt behoorlijk aan het besteedbaar inkomen van de burger.

Delft - Het gemiddeld inkomen van een Delftenaar is lager dan dat van de gemiddelde Nederlander. De gemeentelijke lasten liggen hoger dan in de gemiddelde gemeente. Dus gemiddeld is een Delftenaar financieel in het nadeel. Daarnaast heeft Delft hoge, maar vooral ook veel parkeerkosten. Ouderen die niet zo goed ter been of ter fiets zijn, willen met hun autootje naar het centrum. Dan beland je in een parkeergarage. Je gaat naar de kerk en legt € 5,- op de collecteschaal, je wilt naar huis, maar dan moet je eerst € 6,- aan de parkeergarage betalen. Boodschappen doen, idem dito. Je gaat naar de huisarts: parkeerautomaat, je wordt verwezen naar het ziekenhuis: parkeergarage.

Delft heeft relatief minder mensen in de schuldregeling. Zou dat komen omdat schuldregeling in Delft minder toegankelijk en bekend is? Dat lijkt de enige verklaring te zijn. De werkelijkheid is anders, want eerst uitgebreide formulieren invullen, pakken bijlagen aanleveren en aan allerlei verplichtingen voldoen, pas daarna kan tot schuldhulpverlening worden overgegaan. Hoe bereikbaar en hoe benaderbaar is Delft voor haar burgers en vooral voor de oudere niet-zo-digivaardigen? Als je Delft opbelt is de eerste vraag: welke gemeente belt u? Daarna volgen diverse keuzemogelijkheden, en dan hoor je dat de gevraagde ambtenaar in gesprek is, maar dat je ook per e-mail je bericht kunt sturen. Maar voorlopig heb je nog geen antwoord. Een gemeente moet een gemeenschap zijn, die zich dienstbaar aan en zorgzaam voor haar burgers moet gedragen, en zeker voor ouderen. Daar ligt voor de nieuwe gemeenteraad een mooie taak. Voor ouderen is het van belang om gericht te gaan stemmen. De voorlichting "Ouderenbeleid in de gemeentepolitiek van Delft" helpt u daarbij. Deze avond wordt gehouden op 28 februari in het "Huis van de stad" van 19.30 uur tot 21.45 uur op de begane grond van het stadskantoor, Stationsplein 1. De zaal opent om 19.00 uur, aanmelding per mail: ch.den.hartog@kpnmail.nl is noodzakelijk omdat de ruimte beperkt is. U ontvangt een bevestigingsmail.

Meer berichten