Duurzaam Wel-Zijn vraagt om dialoog! (Illustratie: Fred Leeflang)
Duurzaam Wel-Zijn vraagt om dialoog! (Illustratie: Fred Leeflang) (Foto: Hubertus Bahorie)
Folisofie

Laten we kiezen voor een Delft...

21 maart mogen wij weer medeburgers afvaardigen om plaats te nemen in de politieke arena. Wie verkozen wordt, zal de enorme verantwoordelijkheid dragen voor het wel en wee van een kleine 100.000 samenlevers. Burgers, die bij een goede koers Wel-Zijn en Wel-Varen, maar die bij een minder gunstige koers onwel worden en heel wat op hun lever krijgen. Respect, voor wie deze klus niet alleen aandurft, maar ook integer aan wil gaan! Het afgelopen college heeft Delft door een bijna curatele crisis heen weten te loodsen.

Delft - Volgens 'de Staat van Delft' gaat het nu weer goed met onze gemeente, al lijken de zittende raadsleden daarover positiever dan de oppositie. Ondertussen laten de partijen hun beste gezicht zien en maken duidelijk welke belangen zij de komende vier jaar willen gaan behartigen. U mag kiezen, hoe nu verder? Wat meteen opvalt is dat verschillende partijen verschillende belangen dienen. Maar wie in de gemeenteraad komt, hoort zich te laten leiden door het algemeen belang en hierom in vergaderingen het politieke debat aan te gaan. Een interessante paradox! Hoe doe je dat? Hoe houd je oog voor een inclusieve samenleving en voorkom je het partijdig nastreven van welzijn? De eerste wethouder van geluk keek wel op toen hij in Schagen het 'algeheel welbevinden' nadrukkelijk als opdracht in zijn portfolio kreeg. Inmiddels noemt van Dijk het de meest essentiële taak van de gemeente. "In alle eerlijkheid? Vroeger volgde ik vaker mijn eigen idee. Tegenwoordig vraag ik nadrukkelijk aan inwoners wat zij ervan vinden. Want daar doen we het voor." Een kleine filosofische verdieping is hier echter wel op zijn plaats, want wat is eigenlijk geluk? Wat stelt mensen optimaal in staat om gemeenschappelijk te gelukken? Het gaat dan niet primair om partijdige voordelen, maar om welbevinden en tevredenheid onpartijdig mogelijk te maken. In een inclusieve samenleving betekent dit steeds weer zoeken naar een wijze balans of zoals Aristoteles dit noemt: het juiste, duurzame, midden. Ook tussen regels en urgentie! In Schagen deed de Erasmus Universiteit onderzoek en vroeg de inwoners wat hen gelukkig maakt. Uit de behoeften en wensen bleek een 12-tal factoren van belang bij het opstellen van begrotingen. Zinvol werk werd ervaren als de belangrijkste geluksfactor, gevolgd door o.a. sociale contacten en -cohesie en een betrouwbare overheid. Radio presentator Ed van Oerle: "Wat je merkt is dat de gemeente in Schagen nu ook echt heel erg goed luistert. 'Hebben jullie zelf ideeën? Hoe zou het beter of anders kunnen?' En de input wordt ook echt meegenomen in het beleid. En dan merk je dat ook minder plezierige maatregelen op draagvlak kunnen rekenen bij bewoners."

Meer berichten