Een oude foto van het Oosteinde, links is de kant waar Henk nu over schrijft. Volgende week volgt de overkant.
Een oude foto van het Oosteinde, links is de kant waar Henk nu over schrijft. Volgende week volgt de overkant.
terug in de tijd

Het Oosteinde rond de Tweede Wereldoorlog

Bij mijn wandelingen over het Oosteinde spreek ik bewoners die mij vragen hoe de gracht er toen uit zag.

Delft - Vanaf de Oostpoort staan we voor het café 'De Nieuwe Prins' van M.A. Wensveen, met zoon Tinus heb ik in DHC gevoetbald. J. Hanegraaf electromonteur eigenaar van de winkel. H. Breedveld, aannemer van timmerwerkzaamheden. J.G. Vollebregt,
carosseriemaker. Alewijnse – Nagtegaal, manufacturen. Firma J. Havik, brood / beschuitbakker. C.W. van Noort comestibles, fijne vleeswaren. C.J. Schaareman, koek en banket. F.A. van Kessel, handel in koffie en thee. W.J. van der Gaag kruidenierswaren. B. Bres, auto, motor en rijwielhandel reparatie en stalling. Firma H.H. Geers en zonen, timmerlieden. C.A. Duijvestein meubelen, bedden, behang en alles wat er in huis moet gebeuren. Magazijn de Garenklos, manufacturen en behangers. J. Brouwers, een bedrijf van zadelmakers. J. Zinsmeester vleeschhouwerij / spekslagerij. P.N.W. Beute, alles op het gebied van roken en een gezellige kapperssalon. Mej. M.J. Beute, gediplomeerd pianolerares. Als u dit zo leest dan was het een grote winkelgracht waar niet veel van over is. Er woonden ook wel gewone gezinnen tussen door zoals: A. Tabbernal, kantoorbediende bij een bank. Mej. H.A.J. Sterk, kostuumnaaister. Mej. J.M. van Toledo, typiste bij de T.H. A. H. Gerbrands sigarensorteerder. J.A. Schaareman, banketbakker. Gezusters Ada en T.J. Smink, handel in koffie en thee. F. van der Heeft, kapper. A.A.M. Loomans, kaashandelaar. M.C. Neeleman, tabak, sigaren, sigaretten en allerlei rokersartikelen. A. de Kat en zoon, drankhandel in wijn, bier, limonade etc. N.V. Holland vleeschnaatschappij en spekslagerij. 'De Sport', handel in tabak, sigaren en allerhande rookgerij. F. en S. Alewijnse timmerlieden nieuw en restauratie. N.J. van den Akker, behanger. H. Bodrij, blikslager. J.P.A. Bovenlander smid. Mej. C. Hartevelt, verkoopster. N.A. van der Valk, bloemist. L. Verbeek, metaaldraaier. J.B. Verheezen, machinist Nederlandse Spoorwegen. E.J. Lijster sigarenmaker. Mej. J.A. Halkes, onderwijzeres voortgezet onderwijs. J. Immers, houtzager. K.C. Ruis, stoker gemeentewerken. H. Oosterhoff, amanuensis. W.F.J. Nieuwenhout, schoenmaker. J. Post, werkmeester Calvé. G.J. Paans, reiziger? Th. Van Riet, sigarenmaker. B. Oosterhoff, vuurwerker. K.L. Vrijenhoek, paardenslager. Er woonden tweeëntwintig weduwen en weinig werklozen in deze toch moeilijke tijd.

Meer berichten