Frank van Vliet: "Een wethouder burgerparticipatie kan ideeën van inwoners met elkaar verbinden."
Frank van Vliet: "Een wethouder burgerparticipatie kan ideeën van inwoners met elkaar verbinden." (Foto: Marcel de Jong)
Raadsverkiezingen2018

Schuldenproblematiek echt oplossen

Door: Marcel de Jong

In Delft gaan veel inwoners gebukt onder hoge schulden. Daar moet een einde aan komen, vindt Frank van Vliet, lijsttrekker van GroenLinks. 'Niet door deze mensen te straffen met boetes, maar door hen even uit de wind te houden. In de luwte kunnen we ze helpen hun leven weer op de rails te krijgen.'

Delft - Harde taal over werklozen en mensen met schulden vindt hij niet effectief. 'Je kunt wel overal camera's ophangen of deurwaarders op de mensen afsturen, maar daar los je de problemen niet mee op. We moeten de oorzaken aanpakken. Maatwerk is daarbij belangrijk. We moeten per individu kijken wat er aan de hand is en welke oplossing zinvol is.' Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het kwijtschelden van schulden, korting op de ziektekostenverzekering of bijzondere bijstand. 'En intensieve begeleiding. Dat kost geld, maar het bespaart hoge maatschappelijke kosten.'


Kwetsbare mensen

Belangrijker vindt hij dat de mensen door die ondersteuning hun leven weer op orde krijgen. 'Ze kiezen niet uit vrije wil voor werkloosheid, armoede of schulden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die werkloos zijn of in de schulden zitten, een zekere verlamming voelen. Vaak zien ze geen uitweg meer. Wij vinden dat we die mensen een nieuwe start moeten geven. Uit de luwte houden, dat geeft hen de tijd om weer op kracht te komen.' En dat is wat anders dan hun eigen boontjes doppen, waarschuwt hij. 'Dat is mensen aan hun lot overlaten. Dat hoort niet bij ons. Voor ons is iedereen van waarde.'

Vrijblijvend is de hulp overigens niet, benadrukt Van Vliet. 'We eisen wel dat iemand zich inzet voor een opleiding, het vinden van werk of vrijwilligerswerk als een betaalde baan echt niet tot de mogelijkheden behoort. Onze ervaring is dat mensen daarvoor open staan. We geven ze vertrouwen en geloven in hun inzet en talent. Dat werkt.'

Groene motor

GroenLinks wil verder dat Delft de groene motor van de randstad wordt. De komende vier jaar wil hij daarvoor zoveel mogelijk huizen van het gasnet afhalen. 'Duurzame energie, daar moeten we op inzetten. Vooral aardwarmte en de restwarmte uit de Rotterdamse haven bieden mogelijkheden.'

Verder wil hij meer fietspaden, veilige fietsstallingen en vergroening van de wijken. 'Uit kiezersonderzoek blijkt dat de Delftenaren meer groen in de wijken willen. Over lagere belastingen hoor je ze nauwelijks. Een prettige buurt om in te wonen, dat is wat ze belangrijk vinden.'

Burgerparticipatie

Van Vliet wil graag dat Delft een wethouder van burgerparticipatie krijgt. 'In de stad leven veel creatieve ideeën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Laten we die met elkaar verbinden. Samen met de wijkbewoners en ondernemers kunnen we mooie plannen maken én uitvoeren. De wethouder speelt daarin een verbindende rol.' Hij ziet wel een uitdaging: 'Vaak zie je dat alleen hoogopgeleide mensen meepraten. Dat moeten we voorkomen. Wij willen dat alle wijkbewoners meedenken.'

Meer berichten