Lieke van Rossum: "In Delft zijn mensen met een gewoon inkomen blijkbaar niet van belang."
Lieke van Rossum: "In Delft zijn mensen met een gewoon inkomen blijkbaar niet van belang." (Foto: Marcel de Jong)
Raadsverkiezingen2018

Bouw 3.000 betaalbare huurwoningen

Door: Marcel de Jong

Het is onzin dat Delft dure koopwoningen moet bouwen, zegt Lieke van Rossum, lijsttrekker van de SP. Zij pleit voor 3.000 betaalbare huurwoningen. 'Het is absurd dat mensen met een lager inkomen 5 jaar moeten wachten op een woning.'

Delft - De rapporten waarin staat dat Delft teveel sociale huurwoningen heeft, noemt ze een papieren werkelijkheid. 'Die beschrijven niet waar de huidige bewoners behoefte aan hebben, maar een gewenste bevolkingssamenstelling. Delft moet blijkbaar vooral een stad voor hoogopgeleiden met veel geld zijn. Alsof mensen met een gewoon inkomen niet van belang zijn. Sociale huur is voor de andere partijen een uiterste vangnet voor zielige mensen. Dat moet je anders zien. Sociale huur geeft mensen de kans om betaalbaar te wonen.' Ze schudt het hoofd. 'De SP gaat de wijken in. Wij horen verhalen van mensen die al jarenlang op een woning wachten. Die wachtlijsten worden alleen maar langer. Dat kunnen we als overheid niet accepteren.'

Sociale taak

Van Rossum ergert zich verder aan de sloopwoede van woningbouwcorporaties. 'Oude huurwoningen willen ze vervangen door dure nieuwbouw. Waar is hun sociale taak? Het zijn commerciële partijen geworden die in businesscases denken. En daarin zijn oude huurwoningen niet meer van deze tijd. Maar weet je wat niet meer van deze tijd is? Mensen uit hun betaalbare woning jagen.' Nu de woningbouwcorporaties hun sociale taak verzaken, pleit Van Rossum voor een gemeentelijke woningbouwcoöperatie. 'Dan kunnen we beter inspelen op de daadwerkelijke woningbehoefte.' Ze ergert zich überhaupt aan het blinde vertrouwen in de marktwerking. 'Iedereen roept maar dat het beter is dat de gemeente zoveel mogelijk taken afstoot. Maar wat levert dat nou op? De marktwerking laat zien dat de kwaliteit achteruit gaat of voorzieningen verdwijnen. De vuilverwerking is achteruitgegaan en duurder geworden sinds die is uitbesteed aan Avalex, er zijn problemen met de regiotaxi en patiënten in de thuiszorg krijgen steeds minder zorg. Het wordt tijd dat we als gemeente weer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de dienstverlening aan onze inwoners.' Ze pleit daarom voor een gemeentelijke thuiszorgorganisatie, niet geleid door de laagste kostprijs, maar door kwaliteit. Ook van Avalex wil ze af. 'Laten we de afvalverwerking weer in handen van de gemeente brengen, net zoals de regiotaxi.'

Voorzieningen wijken

Verder wil de SP een einde maken aan de centralisatie van maatschappelijke voorzieningen. 'De afgelopen jaren zijn veel voorzieningen in de wijken verdwenen, buurthuizen, speelplaatsen, sportvelden. Dat tij moeten we keren. Delft is meer dan de binnenstad. Veel bewoners van de buitenwijken komen daar niet eens. Laten we samen met bewoners vonderzoeken aan welke voorzieningen ze behoefte hebben. Wat ze missen. Laten we op basis van die gesprekken investeren in nieuwe wijkvoorzieningen, bijvoorbeeld in buurthuizen, of sportvoorzieningen. De gemeente moet er voor iedereen zijn, in alle wijken.'

Meer berichten