Foto: Marcel de Jong
Bespiegelingen

Rechtvaardige verdeling

De ongelijkheid in onze samenleving groeit. Mensen met kapitaal zien hun vermogen groeien zonder dat ze daar moeite voor hoeven te doen. Daartegenover staat een uitdijende massa van mensen die hard geraakt worden door de terugtrekkende overheid. Ook in de Delft. De werkloosheid in onze stad bedraagt maar liefst 8%, bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. En verder leven 6.000 gezinnen in armoede, waarvan 2.700 kinderen.

Misschien is dit een ver-van-uw-bed-show. Misschien hebt u een huis in eigendom, een baan met een prima salaris of een eigen bedrijf dat de economische wind fors in de zeilen heeft. Helaas is de lijn tussen succes en financiële misère flinterdun. U kent ze ook, de mensen die hun baan verliezen, hun huis moeten verkopen en met een enorme restschuld blijven zitten.

Verder is het goed om eens na te denken over mensen die met een minimaal salaris hun leven moeten doorkomen. Weet u wat een magazijnwerker verdient? Een postbezorger? Of een verzorgende in een verpleeghuis? Weet u hoe een alleenstaande moeder van twee kinderen financieel het hoofd boven water houdt? U zult schrikken van de verhalen. Uit onderzoek blijkt dat de steeds grotere inkomensverschillen leiden tot een tanend vertrouwen in de politiek, de rechtstaat en elkaar. Bovendien veroorzaken ze meer depressies, burnouts en andere psychische klachten. Ongelijkheid is moeilijk helemaal op te lossen. Maar welke mate van ongelijkheid is nog rechtvaardig te noemen? De politieke partijen verschillen daarover van mening. Laten we ons oor daarom eens te luisteren leggen bij de filosoof Rawls. Hij erkent dat mensen geneigd zijn vanuit het eigenbelang te redeneren. Iemand met grote rijkdom zal daarom anders antwoorden dan mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen.

Daarom stelt hij voor om het gesprek over rechtvaardigheid te beginnen vanuit een sluier van onwetendheid, een situatie waarin u uw maatschappelijke positie niet kent, waarin we niet weten of we arm of rijk zijn, jong of oud, slim of dom, allochtoon of autochtoon. Welke regels zou u dan rechtvaardig vinden? Welke mate van ongelijkheid? Hul uzelf eens in die sluier van onwetendheid en denk eens na over een rechtvaardige inkomensverdeling. Uw antwoord zal vol wijsheid zijn.

Meer berichten