Rob van Woudenberg: 'We moeten waken voor leefbare wijken."
Rob van Woudenberg: 'We moeten waken voor leefbare wijken." (Foto: Marcel de Jong)
Raadsverkiezingen2018

15% studentenhuizen per straat

Door: Marcel de Jong

Er moet een grens gesteld worden aan het splitsen van huizen in studentenkamers, vindt Rob van Woudenberg, lijsttrekker van het CDA. Hij pleit een maximum aan studentenwoningen per straat. 'Ook in wijken met minder dure huizen. We moeten zorgen voor spreiding van studentenwoningen en leefbare buurten.'

Delft - Van Woudenberg benadrukt dat hij niet tegen studenten is. Wel constateert hij dat hun leefwijze anders is dan gezinnen met kinderen en werkenden. 'Ze gaan later naar bed, hebben veel fietsen voor het huis staan. Dat kan soms overlast geven, in de beleving van buurtgenoten. Ik merk dat mensen wijken ontvluchten waar veel studenten wonen. Vooral oudere stadsbewoners vinden het moeilijk om studenten aan te spreken op hun gedrag. Het heeft ook weinig effect, krijg ik te horen.'

Leefbare wijken

Hij is tevreden dat de gemeente een rem heeft gezet op het splitsen van woningen in studentenkamers. 'Maar die beperking geldt alleen voor dure woningen. De goedkope woningen in de wijken rondom het centrum mogen nog steeds verkamerd worden. Dat komt de balans in die buurten niet ten goede. Daarom vinden we dat de beperking moet gelden voor de hele stad. Maximaal 15% van de huizen in een straat mag bestaan uit studentenhuizen.' Ook voor studenten is dit voordelig. 'Ze kunnen zich daardoor op meer plekken vestigen.'

Cement samenleving

Balans en evenwicht, het komt vaak in het verhaal van Van Woudenberg voor. 'Wij willen de stad rechtvaardig en duurzaam doorgeven aan de volgende generatie. Enerzijds betekent dit dat we de stadsschuld naar beneden moeten brengen. Anderzijds is het belangrijk dat we zorgen voor een goede kwaliteit van leven. Hij ziet daarbij een grote rol weggelegd voor maatschappelijke organisaties. 'Zij zijn echt het cement van de samenleving. De vrijwilligers in zulke organisaties zorgen dat de mensen in de wijken naar elkaar omzien en dragen bij aan het leefbaar houden van de samenleving. Die belangrijke rol moeten we koesteren. Als overheid moeten we deze organisaties een duwtje in de rug geven, bijvoorbeeld door het aantal regels te verminderen, structurele subsidies en ontheffing van gemeentebelastingen.'

Steun wijkverenigingen

Van Woudenberg pleit voor meer directe steun voor maatschappelijke organisaties, zoals de Jessehof en De Mol. 'Veel geld gaat nu naar het samenwerkingsverband "Delft voor elkaar". Het is misschien beter dat we een deel van hun subsidie rechtstreeks naar de wijkverenigingen laten gaan. Zij weten vaak als geen ander waar buurtbewoners behoefte aan hebben. Ik denk dat de professionals bij "Delft voor elkaar" veel kunnen leren van de vrijwilligers in maatschappelijke organisaties.'

De subsidies die de wijkorganisaties nu krijgen staan volgens Van Woudenberg niet in verhouding met de dertig miljoen die is gereserveerd voor museum Het Prinsenhof. "Dat is niet wat de mensen in de wijken nodig hebben. Het evenwicht is weg. Zo willen we onze stad niet doorgeven aan onze kinderen.'

Meer berichten