Willy Tiekstra: "Regelingen en tegemoetkomingen voor minima ook openstellen voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum."
Willy Tiekstra: "Regelingen en tegemoetkomingen voor minima ook openstellen voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum." (Foto: Marcel de Jong)
Raadsverkiezingen2018

Meer banen voor mbo'ers

Door: Marcel de Jong

Meer banen voor mbo'ers en lager opgeleiden, wil Willy Tiekstra, lijstrekker van de PvdA. 'De werkloosheid onder deze groepen is nu veel te hoog.' Het lijkt haar een goed idee om samen met ROC Mondriaan onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Delft - Tiekstra vindt dat de gemeente zich niet alleen moet focussen op de kenniseconomie. 'We hebben de afgelopen jaren onderschat hoe beperkt de werkgelegenheid is voor mbo'ers en lager opgeleiden.' Daarom pleit ze voor meer maakindustrie in de stad. 'Enerzijds kunnen we dat faciliteren door in onze bestemmingsplannen ruimte voor deze bedrijven te creëren.' Ze wil zich daarbij focussen op kleinschalige ondernemingen, die vooral banen opleveren voor mbo'ers en lager opgeleiden. Denk aan technici, zoals installateurs. Of banen in de zorg. Door de vergrijzing in Delft zal de komende jaren veel vraag naar zijn.' Ze ziet daarbij veel in een nauwe samenwerking tussen gemeente en ROC Mondriaan. 'Laten we met elkaar bespreken hoe we de vraag op de arbeidsmarkt en het aanbod van mbo-opleidingen goed op elkaar kunnen afstemmen.'


Horeca en toerisme

Werkgelegenheidsgroei is ook te realiseren in de horeca en het toerisme. 'We moeten Delft profileren als congresstad en het aanbod aan musea vergroten. Laten we onderzoeken of we een Stadsmuseum kunnen openen, waarin we bewoners en bezoekers mee kunnen nemen in de rijke geschiedenis van Delft.' Deze plannen leiden volgens haar tot nieuwe werkgelegenheid, in het museum zelf en in de horeca. 'Maar we moeten voorkomen dat al die banen worden ingenomen door studenten of mensen buiten Delft. Het is goed als we daarover duidelijke afspraken maken met de ondernemers.'


Sociale banen

Verder wil de PvdA meer sociale banen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 'Enerzijds kunnen we daarmee de gaten in de samenleving opvullen, die zijn ontstaan door de noodzakelijke bezuinigingen van de afgelopen jaren.' Ze denkt daarbij aan beheerders van speeltuinen. 'Zo vergroten we ook de leefbaarheid van de stad.' Anderzijds dragen ze bij aan de emancipatie van de mensen zonder baan. 'Door werk kan iemand zich weer trots voelen en zelfrespect ontwikkelen. Van daaruit is het makkelijker om een betaalde baan te vinden.' Tiekstra wil dat bedrijven voortaan 10% van hun opdrachtsom aan social return besteden, een verdubbeling van de norm van 5% die Delft nu hanteert. 'Dat is hard nodig, want de werkloosheid in de stad is echt te hoog.'


Armoedebestrijding

Zesduizend Delftse gezinnen leven in armoede, vertelt Tiekstra. 'Dat mogen we niet accepteren.' Ze benadrukt dat niet alleen werklozen armoede kennen. 'Ook mensen met een kleine baan, eenoudergezinnen en ZZP'ers hebben het financieel soms moeilijk.' Daarom wil ze huidige regelingen en tegemoetkomingen voor minima ook openstellen voor inkomens tot 130% van het sociaal minimum. 'Wij willen dat iedereen mee kan draaien.'

Meer berichten