Slootwater in Delft en Delfland wordt langzaam schoner

6 maart 2018 - LTO Glaskracht en het hoogheemraadschap van Delfland gaven een preview van de meetresultaten over de waterkwaliteit in 2017. Het definitieve rapport verschijnt in april 2018. De AWP Delfland is voorzichtig positief: 'Het gaat zeker de goede kant op, maar het duurt wel erg lang'. 

De presentatie was op het bedrijf Leen Middelburg Chrysanten in Maasdijk. Hoogheemraad Ingrid ter Woorst meldde dat de chemische waterkwaliteit in 2017 beter was dan in 2016. Voor de concentratie  bestrijdingsmiddelen in het slootwater was er een behoorlijke afname: maar liefst 46% minder bestrijdingsmiddelen in de polders waar LTO Glaskracht en Delfland samenwerken in de gebiedsgerichte aanpak, en 27% minder in de andere polders. 

 Ook de AWP Delfland vindt dat de gebiedsgerichte aanpak goed werkt. 'Het is wel jammer dat het tot 2021 duurt vóórdat alle 20 polders met glastuinbouwbedrijven aan de beurt zijn geweest. Terwijl Delfland al in 2014 is begonnen met deze werkwijze'. Volgens Ter Woorst lukt het niet om voldoende geschikte handhavers aan te nemen.

We zijn er nog lang niet

'Maar we zijn er nog lang niet', sprak Ter Woorst, 'want de meetresultaten liggen nog steeds flink boven de normen'. Zo bleek recent bij de helft van de 65 bedrijven in de Kralinger polder wel iets mis met de waterkwaliteit en bij vijf bedrijven was de overtreding ernstig genoeg voor een bekeuring.

De AWP Delfland is vooral geïnteresseerd in de effecten van de lagere chemische meetresultaten op de ecologische waterkwaliteit: "Zien we nu ook echt meer verschillende waterinsecten en waterplanten in de sloten?". 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden