Foto: Okey Ndubueze

Delftse politici nemen de uitdaging aan op 14 maart

Leefbaarheid in Tanthof onder de loep

Delft, 14 maart 2018: Politiek café in wijkcentrum De Hofstee in Tanthof

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam.

Op de website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft.

Gewapend met de uitkomsten van de enquête daagt het bestuur de aanwezige wijkbewoners en de vertegenwoordigers van de tien politieke partijen uit met elkaar in gesprek/discussie te gaan over vier aspecten van leven en wonen in Tanthof.

Na het officiële gedeelte, waarin onder meer de jaarstukken en de benoeming van nieuwe bestuursleden besproken worden, is het tijd voor het politiek café.

De politici, waaronder een flink aantal lijsttrekkers zullen dan bevraagd worden over hun visie op het toekomstige voorzieningenniveau en andere aspecten van leefbaarheid in de wijk Tanthof.

Op het moment van schrijven zijn er al zoveel aanmeldingen van belangstellenden ontvangen, dat geïnteresseerden het beste even op de website bhtd.nl kunnen kijken voor de actuele stand van zaken. De online enquête blijft ook na 14 maart toegankelijk voor bewoners van Tanthof.

De sprekers zijn:

CDA: Rob van Woudenberg (nr. 1) - ChristenUnie: Wimke Schuurmans (Nr. 3) - D’66: Vincent van Roon (nr. 4) - GroenLinks: Ingrid Lips (nr. 2) - Onafhankelijk Delft: Martin Stoelinga (nr. 1) - Partij van de Arbeid: Willy Tiekstra (nr. 1) - SP: Marjon Kok (nr. 4) - Stadsbelangen: Bram Stoop (nr. 1) - STIP: Sybren van der Velde (nr. 2) - VVD: Bart Smals (nr. 1)

--------------------------------

Meer berichten