Het door Stadsradio Delft georganiseerde stadsdebat werd geleid door Aat Snaterse en Frans van Rijnswou. (Foto: Fred Nijs)
Het door Stadsradio Delft georganiseerde stadsdebat werd geleid door Aat Snaterse en Frans van Rijnswou. (Foto: Fred Nijs) (Foto: Fred Nijs)
Raadsverkiezingen2018

Meer doen aan armoede

Door: Marcel de Jong

Veel wapengekletter klonk er niet tijdens het verkiezingsdebat van Stadsradio Delft op maandagavond 12 maart. Wel werd duidelijk dat vooral verlaging van de werkeloosheid, armoedebestrijding en duurzaamheid bij alle partijen hoog op de agenda staat. Hun aanpak van deze thema's verschilt wel. Er valt dus echt wat te kiezen op 21 maart.

Alleen Martin Stoelinga (Onafhankelijk Delft) en Bram Stoop (Stadsbelangen) zijn soms scherp in hun woordkeuze. Een zooitje, noemt Stoelinga de gemeenteraad, die volgens hem bestaat uit Pinokkio's. En Bram Stoop vindt dat de PvdA de mensen met een auto als paria's behandelt. Maar verder verliep het debat in harmonie. Het is duidelijk dat de partijen dezelfde zorgen delen.

Werkloosheid verlagen

Allereerst willen alle partijen iets doen aan de torenhoge werkloosheid in Delft. Die bedraagt maar liefst 8%, bijna twee keer zo veel als het landelijk percentage. Vooral onder laagopgeleiden is de werkloosheid groot. De VVD en het CDA pleiten daarom voor meer maakindustrie in de stad. 'Vooral de Schieoevers biedt daarvoor ruimte,' aldus Bart Smals (VVD). 'Daar moeten wonen en bedrijven gezamenlijk een plek krijgen.' Van Woudenberg (CDA) geeft daarbij de voorrang aan bedrijven. 'We moeten ruimte scheppen voor banen aan de onderkant van de samenleving.' Daarin vindt hij de andere lijsttrekkers aan zijn zijde.

Niet iedereen is zelfredzaam

Bij bijna alle partijen heerst de gedachte dat de meeste mensen zonder baan graag willen werken. Net als Stadsbelangen en Onafhankelijk Delft is de VVD daar kritischer over. 'Ik wou dat het zo was,' zegt Smals. 'Maar dat is niet zo. Er zijn regels voor het verkrijgen van een uitkering. Mensen moeten daar een tegenprestatie voor leveren, bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal. Die regels moeten we handhaven. Klaar. Het is niet anders.'

Willy Tiekstra van de PvdA vindt dit een veel te negatieve benadering. 'Er zijn grenzen aan zelfredzaamheid. Sommige mensen moeten we ondersteunen met een sociale baan, zoals een conciërge of toezichthouder. We kunnen daarmee ook de gaten in de samenleving opvullen, die zijn ontstaan door de bezuinigingen van de afgelopen jaren.'

Armoede is groot probleem

In Delft leven veel mensen in armoede, ook dat beamen alle politieke partijen. De SP, GroenLinks en de PvdA vinden dat de gemeente meer geld moet besteden aan de regelingen en tegemoetkomingen voor minima. Lieke van Rossum (SP): 'Die moeten we verruimen voor mensen met een inkomen tot 130% van het minimumloon. Niet alleen mensen met een uitkering hebben het financieel moeilijk. Ook de ZZP'er in de zorg heeft moeite om rond te komen.' De linkse partijen vinden dat de gemeente meer moet investeren in de schuldhulpverlening. Ze vinden D'66, STIP, het CDA en de ChristenUnie aan hun zijde. 'We moeten geld en menskracht vrijmaken voor het oplossen van schulden,' aldus Joëlle Gooijer (ChristenUnie). 

De oplossingen voor de schuldenproblematiek buitelen in het debat over elkaar heen. Van Woudenberg (CDA) wil dat de gemeente de schulden van mensen kan overnemen. Michelle Corten van STIP wil de schuldenregelingen versimpelen. D'66 pleit voor maatwerk. 'We moeten per individu kijken wat er aan de hand is en welke oplossing zinvol is,' vindt Christine Bel. Kwijtschelding van schulden behoort wat haar betreft tot de mogelijke oplossingen. 'Dat kost geld, maar het bespaart maatschappelijke problemen.'

Duurzaamheid

Tijdens het debat blijkt dat alle partijen duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. Zo wil de ChristenUnie in één generatie alle woningen van het gas af hebben. 'Daarvoor moeten we pijnlijke keuzes maken, ook voor de inwoners. Met woningbouwcorporaties moeten we duidelijke prestatieafspraken maken over het duurzaam maken van de bestaande woningbouw.'

Tiekstra (PvdA) ziet daarbij een leidende rol voor de gemeente weggelegd. We moeten echt voorop lopen.' Duurzaamheid betekent dan meer fietspaden, een ban op diesels en vrachtwagens in het centrum, een verbod op scooters en het weren van houtkachels. Gooijer (ChristenUnie) wil verder de hoogte van de OZB koppelen aan het aantal tegels in een tuin. 'Die belemmeren namelijk de afvoer van het regenwater.'

Bram Stoop heeft niets op met het verplichten van al die duurzaamheidsmaatregelen. 'Duurzaamheid moet je aan de tijd overlaten. 'Bovendien, is de luchtvervuiling in Delft eigenlijk wel zo erg?'

Meer berichten