De Raamstraat in vroeger tijden
De Raamstraat in vroeger tijden
terug in de tijd

Wandelen door oude wijken

Er is de laatste vijftig jaar in Delft veel gesloopt en er zijn nieuwe wijken bijgebouwd. Ik wil met u in de oude wijken gaan wandelen om te zien wat er veranderd is.

Delft - We beginnen in het Westerkwartier. In de Westerstraat missen we de R.K. Heilig Hartschool voor g.l.o. met als hoofd F.P.M. van Rossum. De R.K. Bewaarschool met als hoofd Mej. H. Wittenberg. De laatste huizen van de straat zijn met een aantal huizen uit de Bleyswijckstraat, Plateelstraat (waar ik geboren ben) en de Carthuyzerstraat weggebroken om de plannen niet in de weg te staan.

We gaan naar de Raamstraat waar veel zijstraten op uit komen, op de hoek van de Nieuwe Schoolstraat de Openbare School nr. 6 voor g.l.o. hoofd M. van der Reijden. Later werd het de Van den Endeschool voor v.g.l.o. met als hoofd J.D. Brinksma. De Neutrale Bewaarschool, tegen over de R.K. Kerk, met als hoofd Mej. J.C. Timmermans. We gaan de hoek om naar de Madelaan waar de Ambachtschool stond, de directeur G. J. van den Bos een fijne man die er altijd voor je was. Het was zowel een dag als een avondschool, ik heb er vijf gezellige avond jaren doorgebracht, nu zitten ze om vaklui verlegen!

We komen al wandelend op het Laantje terecht met het bedrijf van van der Lee, de baas kwam altijd een bakkie doen bij C.A. van der Brugge in de kantine van D.H.C. Dat Laantje moet je meegemaakt hebben om te begrijpen dat dit ons tweede huis was. In de Graswinckelstraat woonde A. Lugtigheid, hij was boekhouder bij Vroom en Dreesman en had in de voorkamer van zijn huis een Bibliotheek waar ik regelmatig boeken leende en menig gezellig uurtje met hem doorbracht. Toen hij er mee stopte heb ik 500 boeken van hem gekocht, ze staan nog in mijn boekenkast. Op alle gebied was er wel een winkel te vinden, vanaf Windmeijer groenten, fruit etc. tot van Leeuwen handel in melk.

Niet vergeten Carel Starre tabakswaren, bij de KNVB bekend als een prima voetbal scheidsrechter. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben echt blij dat ik me alles nog redelijk goed kan herinneren.

Meer berichten