terug in de tijd

Goede Vrijdag en Pasen zijn niet los van elkaar te denken

Op school werd ons het verhaal verteld wat er op die Vrijdag gebeurde bij de rechtspraak van Pontius Pilatus. Een grote menigte was aanwezig om de horen wie er veroordeeld zou worden: Jezus of Barabas en waarvan zij beschuldigd werden. Barabas was een dief, oplichter etc. en Jezus werd een opruier genoemd. Pilatus was laf, hij liet het volk kiezen en waste zijn handen in onschuld, terwijl hij wist dat Jezus geen kwade dingen had gedaan. Het Joodse volk vond dat Jezus schuldig was, Barabas kon zijn gang weer gaan, is er veel veranderd in de wereld?

Delft - Het droevige verhaal van de kruisiging is bij velen bekend en wat daar omheen gebeurde daar danken wij de naam Goede Vrijdag aan. Op weg naar Pasen, het woord betekent in zijn oorsprong tocht, uittocht is de bevrijding van de Joden uit Egypte. De vraag waarom Pasen altijd op een andere datum is heeft nog niemand (zover ik weet) kunnen beantwoorden.

Een leuk programma op de radio wil ik u niet onthouden, op bepaalde feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Carnaval hadden mijn vriend Marcel de Wit en ik op zondagmorgen van 9 tot 11 een radio-uitzending. Wij noemden ons telefoonnummer en stelden een vraag waarop de luisteraars ons konden bellen.
Op Paasmorgen stelden wij de vraag, waar ik het net over had, elk jaar een andere datum? Er werd goed naar geluisterd, nadat we er een paar hadden gehad kregen wij een wat oudere dame aan de lijn. Zij vertelde ons dat het kwam door de stand van de maan en de sterrenhemel, vroeger was er nog geen kalender. Later hebben de geleerden het zo gelaten en zo als we nu weten is het nog steeds zo, dit waren mooie tijden.

Pasen is ook het begin van de lente, de gedachte eraan heeft de mensheid door alle eeuwen heen vastgehouden; vastgelegd in lied en in gebruik: De tijd, waarin Pasen valt werkte daartoe mede, het is de tijd van de verrijzenis van de natuur uit zijn winterslaap. Reeds bloeien de eerste heesters en planten, de vogels laten hun lied weer horen, de mensen zijn weer vrolijk.

Meer berichten