Informateur Marijke Vos (rechts) overhandigt haar rapport aan Frank van Vliet, fractievoorzitter van GroenLinks Delft (Foto: Annemarie de Vries)
Informateur Marijke Vos (rechts) overhandigt haar rapport aan Frank van Vliet, fractievoorzitter van GroenLinks Delft (Foto: Annemarie de Vries) (Foto: Annemarie de Vries)

D'66 ziet linkse coalitie niet zitten

Delft - D66 Delft gaat niet in op de uitnodiging van GroenLinks om samen met STIP, PvdA en CU te spreken over de nieuw te vormen coalitie. Het voorstel om met deze partijen aan tafel te gaan kwam van GroenLinks, nadat informateur Marijke Vos dit als kansrijke optie had benoemd.

"Wij zien graag een evenwichtige coalitie, die de stad als geheel beter weerspiegelt", aldus fractievoorzitter Christine Bel. "Om draagvlak in de raad én in de stad te krijgen willen wij inzetten op een brede coalitie. Dat is niet hetzelfde als een coalitie met een grote meerderheid van de zetels."

De fractie van GroenLinks beraadt zich nu op de volgende stap in het proces om te komen tot een nieuwe coalitie voor Delft.

Informateur Marijke Vos presenteerde vorige week haar advies op basis van haar gesprekken met alle fracties in de gemeenteraad. Zij concludeerde toen dat twee coalities kansrijk waren: een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en CU of een coalitie van GroenLinks, STIP, D66, SP en CU.

GroenLinks betreurt het dat, ondanks het zorgvuldige proces van de informateur, D66 niet wil ingaan op een uitnodiging. De fractie wil nu zo snel mogelijk komen tot een volgende stap op weg naar een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad.

Meer berichten