Velen kunnen de kiss en ride nog steeds niet vinden ondanks boze gemeente-ambtenaren. Maar binnenkort is Delft weer helemaal bovenjan (Foto Annemarie de Vries)
Velen kunnen de kiss en ride nog steeds niet vinden ondanks boze gemeente-ambtenaren. Maar binnenkort is Delft weer helemaal bovenjan (Foto Annemarie de Vries)
Raadsverkiezingen2018

Nieuwe informateurs benoemd in verkenning coalitie Delft

De fracties van GroenLinks, STIP en D66 hebben besloten om twee nieuwe informateurs opdracht te geven voor een tweede ronde in de verkenning op weg naar een coalitie voor Delft. Een volgende informatieronde is nodig nadat D'66 het voorstel van informateur Marijke Vos voor een linkse coalitie afwees.

Delft - De fracties hebben Wim Bot en Pieter Guldemond bereid gevonden om als informateurs leiding te geven aan deze tweede ronde. Beiden zijn bekend met Delft: Wim Bot was tussen 1994 en 2008 raadslid voor GroenLinks, en Pieter Guldemond was wethouder voor STIP in de periode 2010-2014. GroenLinks, STIP en D66 spreken de wens uit om samen deel te nemen in een coalitie. Overigens geven zij de informateurs de vrijheid om ook andere combinaties te onderzoeken. De nieuwe informateurs krijgen de opdracht om vanuit die lijn een advies te geven welke partijen samen een coalitie kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en kan rekenen op een breed draagvlak, zowel in de stad als in de gemeenteraad. De informateurs gaan in de tweede ronde van verkennende gesprekken in ieder geval na hoe kansrijk partijen een samenwerking achten in een coalitie met GroenLinks, STIP en D66 en in mogelijke andere combinaties. Ook moeten de gesprekken duidelijk maken in hoeverre partijen elkaar op inhoud kunnen vinden. De informateurs krijgen de opdracht alle fracties te spreken over de genoemde onderwerpen en uiteindelijk advies uit te brengen over de meest kansrijke coalitie.

Meer berichten