Delftse frescoschilders

Bij frescoschilders denken we aan de Middellandse Zee en niet meteen aan Nederland. Toch heeft Nederland zeer bekwame frescoschilders gekend. Tenminste drie daarvan werden geboren in Delft. Toch zijn zij nauwelijks bekend. Alleen Leonard Bramer heeft de eer gekregen die hij verdiende. Pieter Cornelisz. de Rijck en Justus Cornelisz. van Stuling zijn beiden uit het collectieve geheugen verdwenen.

Delft - Een frescoschilder schilderde op een vochtige ondergrond; vaak nat pleisterwerk. Het woord fresco is Italiaans voor vers. De frescoschilder tekent met houtskool de afbeelding nog vóór de kalklaag wordt aangebracht. Na het pleisteren van de muur of plafond, is de houtskooltekening vaag door het natte stucwerk te zien. Het fresco wordt vervolgens door de kunstenaar op de natte ondergrond aangebracht. Een frescoschilder moet zeer snel werken omdat de ondergrond anders onder zijn handen opdroogt. Leonard Bramer en Justus van Stuling zijn omstreeks dezelfde tijd geboren. Gezien het gegeven dat er nauwelijks frescoschilders in onze streken actief waren én het feit dat zowel Leonard als Justus in Delft opgroeiden is het aannemelijk dat zij dezelfde leermeester hebben gehad. Logisch redenerend kom je dan uit bij de derde Delftse frescoschilder Pieter Cornelisz. van Rijck. Van Rijck was ongeveer 27 jaar ouder dan de andere twee en kan derhalve goed hun leermeester zijn geweest. Dan rest de vraag: "Van wie heeft Pieter het vak geleerd?" Zeker is dat de Delftse kunstschilder Hubert Jacobsz. Grimani de leermeester van Pieter van Rijck is geweest. Maar leerde hij hem ook frescoschilderen? Zou kunnen, maar meer aannemelijk is dat Grimani slechts de inspirator van Van Rijck is geweest. Van Rijck ging in 1588 bij Grimani in de leer. Dat is één jaar vóór beiden naar Italië vertrokken. Het is goed mogelijk dat Hubert Grimani zich gedurende zijn verblijf in Italië het frescoschilderen heeft eigengemaakt. Hij woonde bovendien in Delft toen Stuling en Bramer op een leeftijd kwamen om aan hun opleiding te beginnen. Hiermee ligt Hubert Jacobsz. Grimani het meest voor de hand als leermeester van zowel Bramer als Stuling en niet van Rijck. Evenals Van Rijck vertrok ook van Stuling naar het buitenland. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts Bramer enige bekendheid geniet. Bronnen: Delft gezien door de ogen van het Delftse geslacht Stuling; Scijlder tot Delff, GAD-Delft; RKD; Ecartico.

Meer berichten