Met al het beschikbare vervoer werden militairen naar de stations gebracht. Zelfs de open trams werden tot dit doel ingezet.
Met al het beschikbare vervoer werden militairen naar de stations gebracht. Zelfs de open trams werden tot dit doel ingezet.
terug in de tijd

De maand mei, een bijzondere maand vol met tegenstellingen

De laatste zondag voor het uitbreken van de oorlog, 5 Mei 1940, was het in het Westerkwartier (op sportgebied) een drukte van belang. Ondanks de angst voor de oorlog waren er zeker wel een paar duizend Rotterdammers naar Delft gekomen of hun club, Feijenoord, kampioen van de afdeling zou worden. DHC gaf goed partij en maakte er een boeiende en fraaie strijd van: het werd op het nippertje een onverdiende 0-1 nederlaag. Ik was elf jaar en herinner mij dit gebeuren als de dag van gisteren.

Delft - Ook toen waren er veel militairen langs de lijn, terwijl de spanning met de dag toe nam. Verloven werden ingetrokken, zij die met verlof waren moesten onverwijld naar hun onderdeel terug keren. Zij aan wie buitengewoon verlof was verleend wegens ziekte of overlijden van gezinsleden, keren na dit verlof naar hun onderdeel terug. Naar wij vernemen moet de intrekking van de verloven als een voorzorgsmaatregel gezien worden, met het oog op de toegenomen onzekerheid in de internationale toestand.

Dat er van hogerhand nog gedacht werd dat het wel los zal lopen, blijkt uit het volgende bericht in de Delftsche Courant van donderdag 9 mei 1940: Normale dienstregeling wordt zaterdag 11 mei hersteld voor het personenvervoer op alle lijnen der Spoorwegen in ons land. Alle treinen opgenomen in de normale dienstregeling van 15 oktober 1939 zullen dus weer gaan rijden. De elektrische en dieseltreinen zullen weer op de oude samenstelling worden gebracht. Alleen de stoomtreinen zullen de eerstvolgende dagen nog wel met een kleiner aantal rijtuigen lopen.

Wij gaan naar de avond van 9 Mei 1940, het is een warme dag geweest. We woonden in de van Bossestraat: veel bewoners waren op straat, er heerste een gespannen sfeer. Mijn vader ging naar zijn werk bij de Spoorwegen, nachtdienst als rangeerder. De ouderen stonden met elkaar te praten of luisterden naar de radio. Wij kinderen speelden paalverlossertje, een loop en een vangploeg tot we er moe van werden en naar bed gingen. Midden in de nacht werden we wakker van de herrie. Ik keek uit het raam en zag veel mensen op straat, velen nog in nacht- en andere kleding. Er werd geroepen: "het is oorlog."

Volgende week deel drie.

Meer berichten