Foto: Marcel de Jong
Bespiegelingen

Politiek getreuzel irriteert

Nog steeds heeft Delft geen nieuw gemeentebestuur. En dat terwijl de verkiezingen voor de gemeenteraad al bijna drie maanden geleden hebben plaatsgevonden. Eerst werd een volledig links bestuur afgeschoten door D'66. En wat mij betreft terecht. Niet iedereen is links, beste linkse partijen. En democratie is meer dan de macht van de meerderheid. Maar dat begreep de door de linkse partijen ingevlogen formateur Marijke Vos niet zo goed. Misschien moet iemand haar en de linkse partijen eens uitleggen dat democratie alleen kan gedijen bij een luisterend oor en respect voor de mening van de minderheid. Anders spreek je over een dictatuur van de meerderheid, schreef de Franse filosoof Alexis de Tocqueville ooit. En dat loopt op de lange termijn vaak niet erg goed af, heeft de geschiedenis keer op keer bewezen,

Het is goed dat er nu gewerkt wordt aan een coalitie die ook waarde hecht aan de belangen van mensen die niet-links zijn. Mensen met een meer conservatieve maatschappijvisie bijvoorbeeld, of mensen die liberaal zijn, rechts, mensen die vanuit hun religieuze levensovertuiging meer traditioneel denken over huwelijk, leven en dood.

Maar de onderhandelingen over een breed afspiegelingscollege verlopen niet bijster voortvarend. Eerlijk gezegd vind ik dat een aanfluiting voor de Delftse politiek. De problemen van Delft zijn toch duidelijk? 8% werkloosheid ten opzichte van een landelijk gemiddelde van 4,4%. Een grote tweedeling tussen rijk en arm. Tussen hoog- en laagopgeleid. Tussen autochtoon en mensen met een migratieachtergrond. Een relatief hoge criminaliteit.

Dames en heren politici van GroenLinks, STIP, D66, PvdA en VVD, alstublieft, neem uw verantwoordelijkheid. Hak knopen door en formeer zo snel mogelijk een zo'n breed mogelijke coalitie. Vraag ook steun bij de andere partijen. En vertel de burgers waar jullie over praten. Jullie zwijgen over de coalitieonderhandelingen irriteert. Jullie achterkamertjes zijn niet goed voor het aanzien van de stad. Zorg met elkaar dat we de Delftse problemen onder de knie krijgen en de kansen van deze mooie stad benutten. Een stadgenoot zonder werk is niet links of rechts. Iemand die zes maanden op een huis moet wachten evenmin. Kom op! Het geduld raakt op.

Meer berichten